Högskolan Dalarna undervisar nu även barnmorskor i Bangladesh

02 feb 2016 08:00
Högskolan Dalarna bedriver sedan flera år mastersutbildning för barnmorskor i Somalia. Nu erbjuds även utbildningen i Bangladesh i samarbete med UNFPA.

I januari undertecknade Högskolan Dalarna ett avtal med United Nations Population Fund, UNFPA, i Bangladesh för att undervisa barnmorskelärare i Sexuell, Reproduktiv Hälsa och Rättigheter.

Avsikten med samarbetet om att vidareutbilda barnmorskelärarna är att stärka kvalitén i undervisningen av barnmorskestudenter på utvalda lärosäten i Bangladesh. Detta för att i förlängningen förbättra den kliniska vården av kvinnor och barn.

Masterutbildningen kommer att bedrivas nätbaserat direkt från Högskolan Dalarna i Falun via Internet med hjälp av en webbaserad lärplattform. Både streamade och förinspelade föreläsningar samt seminarier i realtid sker via webbkonferensverktyg. 

UNFPA är det ledande FN-organet för att leverera en värld där varje graviditet är önskad, där varje förlossning är säker och varje ung människas potential tas tillvara. UNFPA utökar möjligheterna för kvinnor och ungdomar att leva hälsosamma och produktiva liv.

Publicerad