Högskolan Dalarnas nätutbildning minskar bristen på barnmorskor i Somaliland

27 nov 2013 11:29
I dagarna har SIDA undertecknat ett treårigt avtal med Högskolan Dalarna som ger 4,2 miljoner kronor till genomförandet av en masterutbildning för barnmorskor i Somaliland.

När de är klara med sin utbildning blir de kvalificerade att undervisa blivande barnmorskor och bidra till att minska den akuta bristen som finns där idag.

Utbildningen ges till största del direkt från Falun via Internet och har utvecklats inom ramen för Högskolans satsning på en pedagogik som utnyttjat nätets alla resurser, Nästa generations lärande (NGL).

– Idag finns 220 yrkesverksamma barnmorskor i Somaliland medan det i själva verket skulle behövas minst 2 200; cirka 1100 kvinnor av 100 000 dör årligen i samband med graviditet. En bidragande orsak är den akuta bristen på barnmorskor, säger Fatumo Osman, doktorand vid Högskolan Dalarna och projektkoordinator.

Högskolan har fått detta stöd efter flera år av utvecklingsarbete tillsammans med universiteten i Hargeisa och Amoud. All undervisning sker från Högskolan Dalarna med hjälp av en webbaserad lärplattform, både streamade och förinspelade föreläsningar samt seminarier i realtid via webbkonferensverktyg. Programmet leds av lektor Marie Klingberg-Allvin som hoppas att kurserna med tiden ska kunna ges på flera orter i Somalia, där det också finns ett starkt intresse:

– Den digitala tekniken ger oss helt nya möjligheter att samarbeta med resten av världen. SIDA-anslaget gör det möjligt för oss att tillsammans med våra kollegor i Somaliland ta nästa steg i att ge somaliska kvinnor tillgång till säker vård vid graviditet och förlossning. Samproduktion med Somaliland hjälper oss förstå situation bättre för personer med somalisk bakgrund boende i vår region. Vad vi lär oss om förhållanden där efter kriget och om både flyktingskap och migration kan i förlängningen bidra till ökad delaktighet i samhället för somalier i Sverige, säger Marie Klingberg Allvin.

Högskolans rektor Marita Hilliges, som själv besökte kollegorna i Hargeisa tidigare i år, kommenterar projektet:

– Högskolan Dalarna har idag en stark utbildnings- och forskningsmiljö inom sexuell och reproduktiv hälsa. Genom att kombinera detta med vårt unika kunnande i kollaborativ realtidsundervisning via nätet kan vi berika vår miljö med globala perspektiv, samtidigt som vi kan bidra till grundläggande samhällsutveckling i ett land med stora utmaningar.

Ulrika Byrskog, Fatumo Osman och Marie Klingberg Allvin
Fr v Ulrika Byrskog, Fatumo Osman och Marie Klingberg Allvin är alla inblandade i projektet.

Undervisning
Utbildningen ges till största del direkt från Falun via Internet med hjälp av en webbaserad lärplattform.

Rektor på besök vid Hargeisa universitet.
Rektor Marita Hilliges besökte Hargeisa universitet med en delegation i maj 2013.

Publicerad