Högskolan Dalarnas språkämnen får kvalitetsmärkning för nätbaserat lärande

28 maj 2015 08:00
Högskolan Dalarnas språkämnen engelska, franska, japanska, kinesiska, spanska och tyska har anslutit sig till gruppen E-xcellence Associates in Quality, som ett av flera lärosäten som arbetar systematiskt med kvaliteten på nätbaserat lärande.

Språkundervisningen vid Högskolan Dalarna är till stor del nätbaserad och teknik och pedagogik utvecklas ständigt. Högskolan Dalarna har länge legat i framkant inom så kallad distansundervisning och de nätbaserade språkutbildningarna räknas till de ledande i landet.

Språkämnena vid Högskolan Dalarna har identifierats som en miljö som kontinuerligt arbetar med att förbättra kvaliteten på nätbaserat lärande. Med hjälp av instrumentet E-xcellence har en självgranskningsprocess genomförts som utmynnat i en handlingsplan med förbättringsåtgärder. Granskningen har bedömts av två externa experter på nätbaserat lärande.

I självvärderingen har följande områden granskats; övergripande ledning, kursplansdesign, kursdesign, lärarstöd och studentstöd samt teknisk användning/support inom samtliga områden.

Utmärkelsen utdelas av European Association of Distance Teaching Universities (EADTU) som är Europas ledande organisation för livslångt öppet och flexibelt lärande.

2013 använde Högskolan Dalarnas sjuksköterskeprogram samma process, vilket ledde till att Högskolan Dalarna blev en av totalt 12 lärosäten i Europa som antagits som medlem av E-xcellence Associate in Quality. 

För mer information se: E-xcellence Associate in Quality

Publicerad