Högskolan får utfärda masterexamen i solenergiteknik

26 jun 2013 07:46
Universitetskanslerämbetet har beslutat att ge Högskolan Dalarna tillstånd att utfärda masterexamen i området solenergiteknik. Masterprogrammet kommer att omfatta 120 högskolepoäng och ge en teknologie masterexamen i solenergiteknik.

"Vår bedömning är att högskolan har djup och bred kunskap och goda förutsättningar att bedriva utbildning på masternivå inom området solenergiteknik", skriver Universitetskanslerämbetet i sitt beslut.

– Vi är mycket glada över beslutet och ser det som ett viktigt steg för att utveckla och stärka Högskolans profil inom energi, säger Ewa Wäckelgård, professor i energi och miljöteknik med inriktning solenergiteknik vid Högskolan Dalarna. 

I beslutet framhålls bland annat den framgångsrika magisterutbildning som sedan 1999 bedrivs vid Högskolan som en viktig förutsättning och grund för masterprogrammet. Hög lärarkompetens, väl utvecklad forskningsverksamhet och ett stort antal doktorander inom solenergiteknik är andra faktorer som lyfts av bedömargruppen.

Förutom de studenter som läser magisterprogrammet inom solenergiteknik så har Högskolan utbildningar på kandidatnivå, ett tvåårigt energiteknikprogram, högskoleingenjör i energiteknik (startar i höst) och ett byggingenjörsprogram, som kan utgöra grund för fortsatta studier inom masterprogrammet.

Det första intaget till det nya programmet kommer att ske ht 2014, men Högskolan kommer att erbjuda de studenter som börjar nu ht 2013 på magisterprogrammet att fortsätta direkt med det andra året på masterprogrammet redan ht 2014. Magisterprogrammet har nästan samma upplägg som masterprogrammets första år.

Publicerad
Text:
Hannes Forssell