Högskolan öppnar upp för samverkansprojekt inom migration-integration-utanförskap

02 jun 2016 14:00

Högskolan Dalarna genomför en strategisk satsning på forskning och utvecklingsarbete inom området interkulturella studier och inrättar ett Interkulturellt utvecklingscentrum Dalarna (IKUD) för att tydliggöra Högskolan Dalarnas potential inom den humanistiska och samhällsvetenskapliga forskningen och dess bidrag till samhället. 

Under torsdagen träffade forskningsledare och professor Jonas Stier, docent Tomas Axelson och akademichef Elin Holmsten från Högskolan Dalarna kommuner, landsting, myndigheter och civilsamhälle till ett första diskussionsmöte kring samverkansprojekt inom interkulturellt samspel-migration-integration-utanförskap.

De frågor som togs upp under dagen var; vägen in på arbetsmarknaden för nyanlända, unga nyanlända, risken för polarisering och utestängande/diskriminering av människor och ideologisk extremism i olika former liksom de verksamhetsutmaningar i regelverk och myndighetssystem som följer med globaliseringen och den nuvarande flyktingsituationen, men också perspektiv på den injektion i samhället inflyttning av nya människor innebär.

Publicerad