Högskolan tilldelas medel av Erasmus+ högre utbildning

09 maj 2016 14:41
Högskolan Dalarna har tilldelats totalt 366 825 € inom Erasmus+ mobilitet, högre utbildning för perioden 1 juni 2016 - 31 maj 2018. Det är en 80 % ökning jämfört med tidigare år.

Erasmusmedlen kan användas för studentmobilitet inom EU  (studier och/eller praktik), för personalmobilitet och för uppföljning av Erasmusavtal.

För mer information: Ansök om utbytesstudier

Publicerad