Högskolans ingenjörsstudenter samskapar och tävlar tillsammans

04 feb 2016 09:22
Under 15 veckor kommer Högskolan Dalarnas ingenjörsstudenter att tillsammans arbeta i studentprojektet Eximus 2016 som avslutas med tävlingen ”Delsbo Electric”.

Åtta studenter från åk 2 på ingenjörsprogrammen i energi- maskin- och materialteknik samt industriell ekonomi ska med visst stöd av forskare, lärare och tekniker tillsammans planera, konstruera och tillverka ett batteridrivet järnvägsfordon med minsta möjliga energianvändning. 

Studentprojektet Eximus 2016 pågår under 15 veckor och bedrivs vid sidan om studierna. 

Den avslutade tävlingen som sker mot andra högskolor och gymnasieskolor går av stapeln i Delsbo den 28 maj. Studenternas fordon med passagerare ska då ta sig runt ett järnvägsspår med en sträcka på ca 3,36 km.

Publicerad