Högskoledagen samlade studievägledare

24 feb 2014 15:46
MOOCs, KTP och förändringar i utbildningsutbudet. Det och mycket mer fick studievägledare från hela länet lära sig mer om under Högskoledagen som hölls på fredagen i Borlänge.

Runt 50 studievägledare från hela Dalarna samlades i fredags i Borlänge för en uppdatering av vad som händer på Högskolan. Förutom allmän information om högre utbildning bjöd dagen på föreläsningar inom olika områden. Bland annat togs förändringar inom olika utbildningar upp, hur högskolestudier funkar för den som har en funktionsnedsättning och olika trender inom utbildning i stort.

– Det är väldigt viktigt att vi får aktuell information och blir uppgraderade varje år, vi ska ju ha den senaste informationen eller åtminstone tillgång till den, säger Tommy Berg, studievägledare från Hagagymnasiet i Borlänge.

Trender inom utbildning

När det gällde trender inom utbildning tog både Jonas Tosteby, avdelningschef för avdelningen styrning och kvalitet och Jan Svärdhagen, utvecklingsledare på NGL (Nästa generations lärande), upp så kallade MOOCs (Massive Open Online Course). I en MOOC kan tiotusentals studenter läsa samma kurs via nätet. Webbplatsen Coursera samlar exempelvis över 600 kurser från bland annat anrika universiteten Princeton och Stanford som vem som helst kan läsa, helt gratis.

– Det är inga gedigna yrkesutbildningar som ges, i alla fall inte i dagsläget, men den här utvecklingen brottas alla lärosäten med. Högskolan Dalarna har i alla fall hittat ett framgångsrecept när det gäller att parera utvecklingen genom att vi är bra på att hantera digitala lärmiljöer, säger Jonas Tosteby.

Erfarenhetsutbyte

Fredrik Remes berättade om KTP – Knowledge Transfer Partnerships. Ett projekt där en nyutexaminerad student får möjlighet att genomföra ett strategiskt viktigt uppdrag hos ett företag i regionen med stöd av handledare och forskare från Högskolan.

Dagen fungerar också som ett forum för erfarenhetsutbyte studievägledare emellan.

– Vi byter både erfarenheter och kunskaper, det här är enda gången vi samlas på det här sättet under året, säger Tommy Berg.

Publicerad