Högskolestyrelsens ordförande ny teknologie doktor

02 feb 2017 16:58
Peter Samuelsson ordförande i Högskolan Dalarnas styrelse har idag förtjänstfullt försvarat sin avhandling "Management of technology in the process industries" på KTH och är därmed teknologie doktor.

Opponent vid dagens disputation var Professor Rob Boom, Delft University of Technology, Holland

På plats att gratulera Peter Samuelsson fanns bland annat Högskolan Dalarnas rektor Marita Hilliges.
Publicerad