Hur automatiskt aktiverade hastighetsskyltar inverkar på förarens beteende

16 jun 2016 19:58
Under torsdagen disputerade Diala Jomaa med sin avhandling “A data driven approach for automating vehicle activated signs” – en datadriven strategi för att automatisera fordonsaktiverade skyltar.

Disputationen inleddes med att Diala Jomaa i korthet redogjorde för sin avhandling där hon studerat hur effektivt automatiskt aktiverade skyltar inverkar på förarens beteende.

Att fortkörning är en stor orsak till olyckor är allmänt känt, ändå är det vanligt förekommande att gällande hastigheter överskrids. En rad säkerhetsåtgärder används och en av dessa är hastighetsskyltar som aktiveras när ett fordon närmar sig med för hög fart. Diala Jomaa har undersökt hur förarbeteende förändras av dessa skyltar och vid vilken hastighet det är optimalt att de aktiveras för att ge mest effekt på förarens beteende.

– I Sverige är hastighetsanvisningen på dessa dynamiska skyltar för det mesta satta till gällande fartgräns, säger Diala. I andra länder varierar man rekommenderad hastighet efter rådande förhållanden, till exempel lägre fart vid dålig sikt och mycket trafik.

Några slutsatser som Diala kommit fram till i sin avhandling är att dynamiska skyltar har en begränsad effekt på förarens beteende om den utlösande hastigheten inte är relevant och att dessa skyltar ofta är irrelevanta eftersom trafikflöde och rådande väglag påverkar hastigheten mer.

Opponent vid disputationen var professor Susan Grant-Muller vid Institute for Transport Studies (ITS) i Leeds. Hon ställde bland annat frågor om val av plats vid studier av hastigheter och längden på den tidsperiod man valt. Under samtalet berörs även frågor som att det kanske är bättre med andra texter på skyltarna än den vanliga ”40-sänk farten” till ”Barn i närheten, sänk farten”. Diala berättar att det i andra länder är mer vanligt med just personifierade skyltar med budskap som berör.

– Det finns exempel på skyltar som visar din bils registreringsnummer samt att du kör för fort. Då känner föraren att det verkligen gäller honom eller henne och sänker farten.

Andra slutsatser från Dialas avhandling är att dynamiska skyltar vid motorvägar har större effekt än skyltar på mindre gator i tätorten.

– När du kör på motorväg händer inte så mycket runt omkring så då ser du trafikskylten och reagerar med att bromsa. På en mindre lokal gata har du för det första inte särskilt hög fart, sen är det annat runt omkring som påverkar din körning och din uppmärksamhet. Därför är det viktigt att skyltar inom dessa områden sätts upp med omsorg.

Den avslutande frågan från opponent Susan Grant-Muller var om Diala skulle ha gjort något i sina tester annorlunda om hon fick göra om dem.

– Jag skulle ha valt platserna med mer omsorg, på vissa ställen var det yttre saker som påverkade hastigheten så det var svårt att veta vilken inverkan hastighetsskylten hade. Jag skulle också ha ändrat den utlösande hastigheten oftare och på det viset snabbare kunnat avgöra om platsen var bra för ändamålet.

Text och foto: Tina Sjöström

Publicerad