Hur påverkar det globala samhället vår identitet?

02 apr 2014 09:24
Vad betyder den globala närheten som Internet erbjuder för vårt identitetsskapande? Vilken effekt har de konsumtionsmönster som den globala marknaden skapar? Under tre dagar hålls en internationell konferens vid Campus Falun där sådana frågor diskuteras.

Konferensen Transcultural Identity Constructions in a Changing World samlar forskare inom litteratur, antropologi, sociologi och statsvetenskap med mera. Målet är att analysera hur den enskilda och kollektiva identiteten i olika geografiska områden omdefinieras utifrån den värld vi lever i, där människors avstånd till varandra och till marknader aldrig varit så litet som det är i dag.

– Fokus ligger på relationen mellan kulturer, inte bara när det gäller isolering och konflikter, men också hur kulturer blandas och knyter an till varandra, säger Irene Gilsenan Nordin, professor i engelska och ledare för forskningsgruppen Litteratur, Identitet, Transkulturalitet vid Högskolan Dalarna.

Integration av kulturella ursprung

Presentationerna under konferensen kommer att utforska hur individens identitet formas av dessa olika förhållanden och hur en mångfald kulturella influenser och integrationen av olika kulturella ursprung spelar en roll i vårt formande av kultur. Både när det gäller vilka vi är och hur identitet uttrycks i berättelser.

Totalt väntas runt 70 deltagare från 18 olika länder komma till konferensen. Bland huvudföreläsarna märks bland andra den haitisk-kanadesiske författaren och journalisten Dany Laferrière.

Förståelse av problem

Forskningsgruppen Litteratur, Identitet, Transkulturalitet vid Högskolan Dalarna bedriver forskning primärt inom det litteraturvetenskapliga området och studerar skönlitterär produktion från ett antal olika länder, kulturer och epoker, ofta i ett jämförande perspektiv. Gemensamt inom gruppen är att skönlitteraturen betraktas som en konstform med särskild pregnans vad gäller förståelsen av problem som rör mänskliga relationer, samhällsstrukturer, kulturella möten och migration.

Konferensen Transcultural Identity Constructions in a Changing World pågår 2-4 april vid Campus Falun.

Publicerad