Hur påverkar nedsatt syn och/eller hörsel de äldres vardag?

06 okt 2016 15:44
Under torsdagen samlades personal som arbetar med äldre personer för en heldag på Högskolan Dalarna för att bland annat prova på hur det är att ha nedsatt syn/hörsel och genomföra vardagliga göromål.

Under Se-Hör-Gör-dagen erbjuds även föreläsningar om om betydelsen av syn, hörsel, balans och miljö för äldres vardagsaktiviteter.

Detta var den första av två tillfällen som Se-Hör-Gör-dagen erbjuds. Sista tillfället är den 18 oktober.

Dagen arrangeras av Kunskapscentrum för Kommunal Hälso- och Sjukvård (KKHS) och The Research Centre for Ageing and Later Life (ReCALL) vid Högskolan Dalarna.

Publicerad