Hur pratar vi med generation G?

11 feb 2015 21:08
Idag bjöd Högskolan Dalarna in länets studie- och yrkesvägledare till Högskoledagen. På agendan stod länets arbetsmarknad och de satsningar som görs på Högskolan för att möta det utbildningsbehov som finns.

Dagen avslutades med en föreläsning av antropologen Katharina Graffman, som illustrerade hur dagens unga växer upp i en parallell, och digital, värld.

Google, Gemenskap, Gratis, Generositet. Där har ni grundstenarna i den nya generation G som Katharina Graffman, doktor i antropologi, föreläste om i Högskolans nya bibliotek.  

”Unga människor navigerar i den digitala världen med en självklarhet som vi andra har svårt att förstå. Vi kanske använder ny teknik, men de lever med ny teknik.”

Hur detta nya sätt att använda informationsteknologi formar och påverkar de unga människor som vi i vuxenvärlden har till uppgift att stötta, var den underliggande frågeställningen i Katharinas framförande. En annan fråga var hur deras vanor kommer att påverka deras val av yrken och arbetsgivare. Tidigare under dagen hade Jan Sundqvist från Arbetsförmedlingen visat på en utveckling där alla som kan jobba kommer att behövas på arbetsmarknaden i Dalarna.

”Vi ser nu hur allt fler blir äldre och lämnar arbetsmarknaden. För att fylla det hål som de lämnar efter sig kommer alla som kan arbeta att behövas”

Jan lyfte fram vård och industri som två sektorer där resursbristen redan idag är extra påtagligt. Jonas Tosteby, från Högskolan Dalarna berättade därefter om de satsningar som sker på Högskolan, där utbildningar inom både teknik- och vårdområdet är centrala.

 

Publicerad