Hur ska Sveriges regionala indelning se ut för att resurserna ska utnyttjas bäst för att ge medborgarna service?

23 apr 2015 19:00
Det är något som sysselsätter samhällsplanerare och politiker och som påverkar alla i samhället.

Det är också ett exempel på en frågeställning som Xiangli Meng har studerat i sin avhandling "Optimization Heuristic Solutions, how Good Can They Be? - With empirical applications in location problems".

Torsdagen den 23 april disputerade Xiangli Meng vid Högskolan Dalarna.

Xianglis visar i sin avhandling "Optimization Heuristic Solutions, how Good Can They Be? - With empirical applications in location problems" att regionala administrativa gränser leder till att offentliga tjänster inte placeras optimalt, vilket riskerar leda till sämre service och högre kostnader. Han har även jämfört e-handelns och traditionell handels koldioxidutsläpp och konstaterat att e-handeln medför betydligt mindre utsläpp.

Xiangli har använt operationsanalys till problemlösning, men han har också i hög grad arbetat med att utveckla metoderna. Ett problem vid operationsanalys är att de algoritmer används inte alltid ger bästa lösning, vilket riskerar leda till felaktiga slutsatser. Xiangli har utvecklat modeller för att testa lösningar på komplicerade problem och därmed gjort det möjligt att dra säkrare slutsatser.

 

Publicerad