Jakobsgårdarna blir Akademisk vårdcentral

16 nov 2014 19:24
Landstingsstyrelsen har beslutat satsa på att Jakobsgårdarna blir landstingets andra forskningsvårdcentral.

Lars Jerdén, läkare, och Catharina Gustavsson, sjukgymnast, som bägge hör till vårdcentralen är aktiva forskare som disputerat. De kommer nu att få forska på deltid kopplade till Högskola Dalarna. 

De bägge aktiva forskarna vid Jakobsgårdarnas vårdcentral kommer också att undervisa andra och även delta i forskningen på högskolan.

Läs artikel på: dalademokraten.se

Publicerad