Klimatkammare installeras vid Campus Borlänge

27 feb 2014 09:03
I juni installeras en klimatkammare vid Campus Borlänge. Kammaren gör det möjligt att testa olika byggmaterial och -komponenter för att hitta bättre lösningar för bland annat isolering, ventilation och värme.

Kammaren kommer att vara tre meter hög och bestå av två rum á 3x3 meter. En mängd olika tester kommer att kunna genomföras i kammaren, som ska användas vid undervisning, forskning och produkttester.

– Det kommer att handla om interna forskningsprojekt men vi kommer också att testa dörrar och fönster för lokala företag och på så sätt hjälpa dem med produktutveckling, tillverkare vill kunna spara energi, säger Jonn Are Myhren, lärare och forskare i byggteknik vid Högskolan Dalarna.

Kammaren kan modifieras på en mängd olika sätt och gör det möjligt att testa isolering, ventilation och temperaturförflyttningar i olika typer av väggar, dörrar, fönster och andra konstruktioner. Rummen i kamrarna kan trycksättas och ges olika temperatur för att simulera olika miljöer. Dessutom går det att ansluta olika typer av uppvärmningskällor som luftvärmepumpar och värmeväxlare.

Kammaren byggs i Uppsala och installeras på Campus Borlänge i juni. Klimatkammaren är en del av Energi- och miljökompetenscentrum, EMC, vid Högskolan Dalarna. EMC är ett projekt i samverkan med regionens näringsliv som ska pågå i tre år, men det arbetas på en förlängning.

Publicerad