Konferens om nästa generations lärande invigd

19 mar 2014 17:51
På onsdagen invigdes den andra internationella konferensen om nästa generations lärande på Campus Falun. Den inledande huvudföreläsaren John Traxler pekade bland annat på nödvändigheten att anpassa lärandet efter hur studenter använder digitala verktyg.

Prorektor Marie Klingberg-Allvin invigde konferensen och pekade bland annat på vilka möjligheter som finns inom högre utbildning genom den tekniska utvecklingen.

– I dag kan vi få utbildning varifrån som helst, studenter över hela världen är i dag registrerade vid Högskolan Dalarna, säger Marie Klingberg-Allvin.

Hon är själv involverad i Högskolans projekt där barnmorskor i Somaliland får nätbaserad utbildning från Högskolan Dalarna.

Förste professorn i mobilt lärande

John Traxler från University of Wolverhampton, världens första professor inom mobilt lärande, var först ut som huvudföreläsare. Han tror att lärarens roll kommer att förändras från den som producerar material som presenteras för studenterna till en mer guidande roll för att göra material tillgängligt.

– Studenterna har tillgång till både det sociala och till lärandet genom sina mobiler redan, lärarrollen är att designa aktiviteten, menar Traxler.

Han jobbar just nu med att utveckla den första masterkursen om mobilt lärande som kommer att gå online, där ett nätverk av afrikanska universitet som är intresserade av innovativ utveckling av lärarrollen ska ingå.

Öppnar nya vägar till utbildning

Han berättar om en utveckling som med teknikens hjälp gjort det möjligt att ta lärandet över både geografiska, fysiska och sociala hinder.

– I dag kan vi till exempel nå ut med lärandet till romer som är fysiskt skilda från skolan och ofta flyttar, eller till hemlösa. Utbildningsmöjligheterna för museer är närmast ändlösa, säger John Traxler.

Men också om nya typer av lärande som sker här och nu, som möjligheten att med sin smarta telefon stå vid den rivna Berlinmuren och "se" muren som den stod innan rivning genom skärmen på mobilen och samtidigt få information om den.

Ökad effektivitet – lägre självständighet

Den här typen av lärande som finns direkt där du vill ha den ger också en annan utveckling.

– Människor brukade ha kunskap om saker och ting, nu behövs inte det. Vi ser både en ökad effektivitet i lärandet men också en lägre självständighet, säger John Traxler.

Det mobila lärandet ger även möjlighet att nå ut till en stor målgrupp på en global skala. Här kan en del frågor behöva ställas menar Traxler. Hur är den typen av lärande som lärs ut anpassat till mottagaren till exempel? Finns kulturella och traditionella skillnader i lärprocessen som måste tas hänsyn till beroende på var läraren och studenten befinner sig?

Arrangeras med KTH

Konferensen NGL 2014 Next Generation Learning Conference arrangeras 19-20 mars vid Högskolan Dalarna och behandlar frågor som rör den digitala revolutionens konsekvenser för utbildning och lärande.

De två dagarna arrangeras i samarbete med KTH och innehåller fyra huvudföreläsningar, runt 50 presentationer och workshops och en utställarmässa.

Publicerad