Kort och långsiktiga effekter av Skid-VM i Falun 2015

17 feb 2015 15:15
Under Skid-VM 2015 kommer studenter från International Tourism Management och Tourism and Destination Development- programmen, att på uppdrag av Visit Södra Dalarna, genomföra en publikundersökning.

Studenterna finns på plats för entréintervjuer och enkätundersökning inom och utanför publikområdet. Några studenter genomför även sitt "ex-jobbs internship” för Visit Södra Dalarna där de analyserar olika kort- och långsiktiga aspekter/effekter av Skid-VM. De kommer att behandla frågeställningar såsom ekonomiska effekter på kort och långs sikt, besökarnas konsumtionsmönster samt upplevelser av evenemanget, studier av ”Campsatningar” (Camp Norway och Camp Finland) samt Beyond Skiing och regionala spridningseffekter. 

Publicerad