Lärarleg och pensionsavgångar gör lärarrekryteringen svår

12 aug 2015 16:14
Sverker Johansson är chef för utbildnings- och forskningskansliet vid Högskolan Dalarna. Han säger att det är många som söker till de pedagogiska utbildningarna men att det är vissa platser som är svårare att fylla än andra.

– Folk söker till lärarutbildningen. Men det har varit en trend några år att det är mycket populärare att bli lärare för yngre barn. Så vi har många sökande till förskolelärare och lärare för skolor F till tre och lite mittemellan till årskurs fyra till sex. Och betydligt färre för ämneslärare för tonåringarna.

Hör inslag på P4 Dalarna

Publicerad