Lars Wallin granskar forskningsansökningar inom Forte

02 dec 2015 15:09
Lars Wallin, professor vid Högskolan Dalarna, har fått i uppdrag att ingå i en beredningsgrupp avseende vårdforskning i Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (Forte)

Tillsammans med andra ledande forskare och företrädare kommer Lars att granska de forskningsprojekt som ansöker om forskningsstöd inom den årliga, öppna utlysningen hos Forte.

Forte är ett statligt forskningsråd som fördelar totalt 550 miljoner kronor varje år till finansiering av forskning, internationalisering och kunskapsutbyte. Beredningsgrupper gör sin bedömning utifrån ansökningarnas vetenskapliga kvalitet och samhällsrelevans inom tre huvudområden: Hälsa, Arbetsliv och Välfärd. Lars kommer att ingå i en beredningsgrupp inom området Hälsa.

Publicerad