Här går ekvationen ihop

16 okt 2015 11:21
– Är det så enkelt? En spontan reaktion från en av ingenjörseleverna som i en liten grupp får hjälp av en sistaårs-student att lösa komplicerade uppgifter, så kallad samverkansinlärning. Plötsligt blir 2x-y-z-3=0 helt begripligt.

Samverkansinlärning, SI, är ett nytt grepp för kunskapsöverföring som Högskolan Dalarna introducerat under hösten. Det går ut på att en student som klarat en svår och komplicerad kurs stöttar studenter i lägre årskurs som nyligen börjat på den aktuella kursen. Fredrik Ollas vägleder bland annat en grupp byggingenjörer i linjär algebra.

– Syftet är att jag, som nyligen klarat av den här kursen, ska hjälpa andra studenter med sina studiemetoder, berättar han. Vi diskuterar svåra tal och jag förklarar möjliga vägar till lösning. Oftast är det studenterna i gruppen som själva lyfter upp problem som de vill att vi diskuterar.

SI-mötena hålls i mindre grupper vilket medför en helt annan studiero än vid de ordinarie mattelektionerna. Att Fredrik själv är student tror han är en stor fördel.

– Jag tror jag kan förklara på ett mer lättförståeligt sätt eftersom jag också är student och nyligen genomförde den här kursen själv.

Magnus Räs är en av studenterna i gruppen och han är mycket nöjd med den extra hjälpen.

– I den här gruppen finns det mer utrymme för frågor jämfört med de ordinarie mattelektionerna, det är den största styrkan enligt mig. Sen är Fredrik väldigt bra på att förklara. Matte är ju ett sådant ämne där du måste komma på ditt eget tankesätt för att lösa uppgifterna. Då är det bra att få möjlighet att lyssna till flera olika personer och få fler förslag på hur man kan nå lösningen.

Pia Wallén är universitetsadjunkt i matematik och den person som introducerade samverkansinlärning på Högskolan Dalarna.

– Det här är ett väldigt lyckat koncept som används vid Lunds universitet, berättar hon. När jag fick höra talas om metoden ville jag prova den här hos oss. Det är så roligt att se den glädje som studenterna visar i de här grupperna. Som student är det lättare att identifiera sig med andra studenter, det är en av anledningarna till att SI är så framgångsrikt. Det är viktigt att poängtera att de studenter som leder dessa möten inte ska ta på sig en lärarroll utan vara drivkraft och bollplank i diskussionerna, ett stöd som kommer med nya infallsvinklar.

Vid Högskolan Dalarna är det för tillfället de som läser linjär algebra som får möjligheten att träffas i mindre SI-möten. Metoden är tillämpbar på många kurser men inledningsvis är det just linjär algebra, en dokumenterat svår kurs, man valt ut.

– Jag har fyra väldigt duktiga och positiva studenter som leder våra SI-möten. De studenter som deltar uppskattar dessa möten så mycket att de vill ha fler möten än planerat. De har till och med visat intresse att själva leda nästa års studenter. Det tycker jag är ett väldigt gott betyg, säger Pia Wallén avslutningsvis.

Text och foto: Tina Sjöström

Publicerad