Licentiattitel till Aleksandra för hennes avhandling om romsk kultur

07 jun 2015 12:28
Aleksandra Indzic Dujso presenterade sin avhandling i Högskolan Dalarna, Falun, fredagen den 5 juni.

I sitt arbete diskuterar hon romers etniska och kulturella identitet samt hur bilden av romer i Utbildningsradions program förändrats under de senaste 40 åren. 

Som gymnasielärare i historia och samhällskunskap i Fagersta var det inte helt självklart att Aleksandras opponering skulle äga rum i Högskolan Dalarnas lokaler.

- Aleksandra är verksam i forskarskolan Historiska medier, som bedrivs genom ett samarbete mellan Umeå Universitet och Högskolan Dalarna, förklarar Monika Vinterek, professor i utbildningsvetenskap på Högskolan Dalarna.

- Tack vare det fick vi möjligheten att välkomna både Aleksandra, huvudhandledare Lars Pettersson, opponent Martin Karlsson och betygsnämnden till Högskolan Dalarna.

Tre stora utgångspunkter

Aleksandras avhandling kan i stora drag summeras utifrån tre huvudsakliga utgångspunkter: romernas etnicitet, kultur och identitet. Det omfattande materialet i hennes avhandling har i första hand hämtats från analyser av radio- och tvprogram, så som Utbildningsradion, från början av 2000-talet. Innan detta var inslag om romsk kultur i media sällan förekommande.

- Åren mellan 2000 och 2013 är effekten av romernas minoritetserkännande som ägde rum under tidigare årtionden, säger Martin Karlsson, opponent för dagen tillika filosofie doktor i humaniora, Mittuniversitetet.

Resultaten i Aleksandras avhandling visar bland annat en bild av romerna präglad av både kontinuitet och oföränderlighet, men också av förändring och komplexitet.

- Jag är väldigt intresserad av etnisk och kulturell identitet och det var ingen slump att jag valde att skriva om den romska kulturen, säger Aleksandra.

- Ju mer jag läste om den romska historien, desto mer intresserad blev jag. Jag förvånades också av bristen på information i dagens läromedel i skolan och valde därför att analysera Utbildningsradions program, som jag själv använder i min undervisning.

Text och foto: Martina Wiklund

 


Publicerad