Livet i religiösa grupper – skadligt för barns uppväxt?

12 maj 2016 20:07
Är det farligt att växa upp i kontroversiella religiösa grupper såsom Jehovas Vittnen, Scientologikyrkan. Hare Krishna-rörelsen, Unification Church, Knuty Filadelfia och Plymouth-bröderna?

Det är frågor som bland annat Liselotte Frisk, professor i religionsvetenskap, och Sanya Nilsson, doktorand i religionsvetenskap har försökt att få svar på i sin forskning – båda verksamma i Högskolan Dalarna. 

Den 12 maj bjöd Högskolan Dalarna in till en öppen föreläsning där dessa två forskare fick tillfälle att presentera det de har kommit fram till i sin forskning. Ytterligare föreläsare under dagen var Eileen Barker, professor emerita vid London School of Economics och Amanda van Eck, sociolog Inform London.

Professor Liselotte Frisk hälsade de trettiotalet åskådare välkomna och inledde med att berätta några huvudpunkter av vad hon har kommit fram till i sin forskning, där hon har intervjuat människor som har fått berätta om sin uppväxt inom de ovan nämnda församlingarna. 

Frisks forskning har fokuserat på hur individerna upplever olika aspekter av uppväxten som till exempel tillhörighet i gruppen, utanförskap, föräldrarelationer, socialiseringsstrategier, skuldfrågor och mobbing.

– Svaren varierar mellan de olika församlingarna med en gemensam nämnare är att berättelserna från ex-medlemmar skiljer sig från berättelserna från de som fortfarande är medlemmar. Ex-medlemmarna har en starkare upplevelse av utanförskap och att de har blivit begränsade att tänka och agera fritt under uppväxten. De som fortfarande är medlemmar upplever oftast rakt motsatta minnen, sade Liselotte Frisk.

Metodiken i Sanya Nilssons forskning påminner i stora drag om Liselott Frisks. Hon kan dock konstatera att mycket har hänt de senaste trettio åren – uppväxten i en religiös sluten grupp har i vissa avseenden blivit friare än vad den var för trettio år sedan. 

Sanya Nilsson berättade bland annat om synen på auktoriteter. Knutby Filadelfia blev kända efter det så kallade ”Knutbydramat” 2004. Åsa Waldau, blev då rikskänd under epitetet ”Kristi brud”.

– Åsa Waldau har av församlingsmedlemmarna närmast uppnått status som en pop-idol, sade Sanya Nilsson.

Hon nämner också att barn i de församlingar hon har undersökt ofta har en auktoritär syn på föräldrar och att de ofta förvånas av attityden som präglar relationerna i ”mainstream”-familjer.

Anna Estéen är religionslärare på Mora gymnasium. Hon besökte föreläsningsdagen tillsammans med sina kollegor.

– Detta är mycket intressanta frågor som jag ofta behandlar i min undervisning. Dessutom är det viktigt att veta hur barn från olika uppväxtmiljöer fungerar när man arbetar med ungdomar. Frågor som rör utanförskap är extra viktigt att ha koll på, säger Anna Estéen.

 


Publicerad