Lyckad forskningsresa till Svalbard

03 jul 2014 19:54
Hur går det när ryssar och norrmän ska samsas på en ögrupp i Arktis för att samtidigt bryta kol och bedriva turism? Det ville forskaren Albina Pashkevich ta reda på under sin resa till Svalbard.

En forskare med känsla för snö, turism och samspelet mellan människor och miljö, det är Albina Pashkevich. Hon är lektor i kulturgeografi vid Högskolan Dalarna och forskar om turismens utveckling i arktiska områden. Forskningen har tagit henne från Dalarna till några av världens mest isolerade platser, senast ögruppen Svalbard i Arktis.

Svalbard står under Norskt styre, men ett flertal länder har genom det så kallade Spetsbergtraktatet möjlighet att etablera verksamhet på öarna. Ryssland är en intressent med lång historia på Svalbard. I dagsläget bedriver Ryssland, precis som norrmännen, både gruvbrytning och turismverksamhet på Svalbard, sida vid sida. Eller? Hur fungerar det sociala samspelet när två helt olika nationer ska samsas på en isolerad ögrupp med kargt klimat? Hur utvecklas samhället och näringen och hur påverkas naturmiljön? Detta var frågeställningar som Albina Pashkevich tog med sig när hon besökte Svalbard under en vecka i juni i år.

– Jag hade en riktigt bra vecka på Svalbard. Genom att jag talar både svenska och ryska och är neutral i min status som svensk forskare lyckades jag få till möten med helt rätt personer. Ingen annan forskare har tidigare ställt de frågor som jag ställde på Svalbard, berättar Albina Pashkevich.

I sin forskning har Albina Pashkevich inriktat sig på just konsekvenser av turismens utveckling i arktiska och subarktiska områden. Hon har besökt Ryssland, Kanada, Island och nu senaste Svalbard. Gemensamt för dessa platser är ett ofta komplicerat samspel mellan ursprungsbefolkning, starkt skyddsvärda naturmiljöer och intressen från stat och näringsliv.

I Svalbard är turismen under stark utveckling, men går det att kombinera den befintliga gruvindustrin med turism och hur blir kvaliteten på guider, boende och service när flera nationaliteter samsas på öarna, utan att egentligen samarbeta?
– Utvecklingen på Svalbard är ett bra exempel på mitt huvudintresse inom forskningen, säger Albina Pashkevich.

Forskningsresan till Svalbard som finansierades av Högskolan Dalarna, Norska Forskningsrådet och Polar Sekretariatet är en del av ett pågående forskningsprojekt som avslutas under 2014.

Publicerad