MAVI samlade deltagare från nio olika länder

24 okt 2014 15:30
För 20:e gången genomfördes den årliga matematikdidaktiska konferensen, MAVI (Mathematical views) som riktar sig främst till forskare inom det affektiva området av matematikdidaktik.

Under konferensen samlades deltagare från nio olika länder för att lyssna på plenarföreläsningar som gavs av Günter Törner (Tyskland), Peter Liljedahl (Kanada) och Jeppe Skott (Danmark/Sverige). 

”Vad skiljer en stor MOOC (Massive Open Online Course) från en liten MOOC" och "Vad anser icke-utbildade praktiserande matematiklärare är kännetecknande för bra matematikundervisning?", var några av de frågor som diskuterades.

De resultat som kom fram var bland annat:

- Svenska gymnasielever som grundar sina resonemang på att visa algoritmer/procedurer, är mer ”säkra” än andra när de löser uppgifter.

- Det finns ”förväntningar” på eleverna att använda vissa algoritmer, och eleverna i sin tur har förväntningar på att lösningar ska se ut på ett visst sätt. Detta resulterar ofta i imitativa resonemang vilket kan vara begränsande när elever försöker lösa mer komplexa matematiska problem.

- Svenska lärare uttrycker, efter ett par år efter lärarexamen, en saknad av stöd från seniora lärare. Denna avsaknad av stöd ses som ett hinder i den professionella utvecklingen.

- Föräldrar som ser matematik som en ett ämne med både en kulturell relevans och praktisk relevans tenderar oftare ha en positiv inställning till matematik. Föräldrars syn på matematik är ofta en faktor som kan antingen fungera som ett stöd (positiv inställning) eller hinder (negativ inställning) för elevers framgång i ämnet.

Publicerad