Magisterprogram för fysioterapeuter – ny utbildning på Högskolan Dalarna

25 feb 2016 08:00
Från hösten 2016 erbjuder Högskolan Dalarna en vidareutbildning för fysioterapeuter/sjukgymnaster som vill ta en magisterexamen - något som kan öppna nya dörrar på arbetsmarknaden!

- En magisterexamen är ett viktigt steg mot specialistkompetens, och fler specialister i fysioterapi behövs för att kunna möta dagens och morgondagens krav på specialiserad vård, menar  Karin Larsson som är avdelningschef på Fysioterapi och dietistverksamheten vid Landstinget Dalarna.

Sedan några år tillbaka har Stockholms län krav på specialistkompetens för privatpraktiserande fysioterapeuter, ett krav som bedöms komma att gälla på fler håll i landet på lite sikt. En magisterexamen gör det också möjligt att söka forskarutbildning.

Magisterprogrammet i fysioterapi kommer att erbjuda en fördjupning inom områdena fysisk aktivitet och smärta. Dessutom läggs stort fokus på kunskapsöverföring mellan teori och praktik. Studierna kommer till stora delar att kunna bedrivas nätbaserat.

På Högskolan Dalarna finns lång erfarenhet från att bedriva yrkesutbildningar inom de hälso-, välfärds- och idrottsvetenskapliga områdena. Dessutom har forskningen inom forskningsprofilen Hälsa och välfärd utvecklats mycket de senaste åren och flera forskningsprojekt som rör fysisk aktivitet och träning pågår.

- Vi är väldigt glada över att det nära samarbete vi haft med både landstinget och representanter från kommunerna i regionen när vi utformat programmets innehåll. På så sätt har vi förhoppningsvis lyckats ringa in de behov verksamheterna har. Vi tror att utbildningen kommer bli eftertraktad, säger Anton Grenholm, Högskolan Dalarna, som samordnat arbetet med det nya programmet.

Publicerad