Magnus Jobs ny akademichef

07 jul 2016 08:48
Sedan 1 juli är Magnus Jobs ny chef för akademin Utbildning, hälsa och samhälle. Med god insikt i verksamheten kommer han att leda med lyhördhet och överlämna detaljstyrningen till sina medarbetare.

Magnus Jobs är ett välkänt ansikte på Högskolan Dalarna. Sedan 2003 har han varit lektor i medicinsk vetenskap och sedan 2011 avdelningschef, först för en avdelning med kollegor i ämnet omvårdnad och sedan i en avdelning med matematikdidaktiker, naturvetare och geografer. Under några år hade han en post-dok tjänst i Uppsala men hade under den tiden ändå ämnesföreträdarrollen i medicin vid Högskolan Dalarna.

– Jag är i grunden utbildad till matte- och NO-lärare, säger han. När jag studerade tyckte jag att alla ämnen var så roliga så när jag läst klart mattekursen tänkte jag att jag nog skulle läsa lite mer matte, när jag var klar med fysik så tänkte jag att jag nog skulle satsa på det ämnet. Biologi låg sist i min utbildningsplan så när den kursen var klar så fortsatte jag helt logiskt på den banan.

Du är nyligen utsedd till akademichef, vad innebär det uppdraget?

– Här på Högskolan Dalarna har vi tre akademier och jag är då chef för akademin Utbildning, hälsa och samhälle där våra största program finns; lärarutbildningarna med allt från förskole- till gymnasielärare och sjuksköterskeprogrammet där vi tar in två stora studentkullar varje år. Förutom dessa stora program har vi ju även en lång rad andra viktiga program.

Tjänsten innebär att jag har personalansvar och akademins sex avdelningschefer är mina närmaste medarbetare. Det är de som har den arbetsledande uppgiften mot lärarpersonal och forskare och lägger även en budget för sin avdelning. Min roll blir sedan att sy ihop en budget till hela akademin.

Jag har det strategiska ansvaret att besluta om vad vi ska satsa på och inte. Just nu har högskolan en tuff situation med höga krav från staten att krympa verksamheten efter flera år med nedtrappningar. Därför har vi under några år tagit bort en del fristående kurser från vårt utbud. Just nu kan man säga att vi har en överproduktion, vi utbildar fler studenter än vi får betalt för. Även arbetsmiljön är mitt ansvar.

I tider när personer med en akademisk examen lätt får jobb rimmar neddragningar illa, hur kommer det sig att det inte satsas mer?

– Förra regeringen ville satsa mer på de större lärosätena och ströp tillgången på ekonomiska resurser till alla högskolor. Nu är den planerade minskningen något mindre och det finns också öronmärkta pengar till strategiska satsningar som på utbildningar för lärare och sjuksköterskor, vilket ju borde vara bra för oss. Vårt dilemma är att när vi får extra medel så vi kan bibehålla eller öka satsningar på vissa program så får vi en större ekonomisk press på de program där vi inte får ökade medel. För oss är det svårt att förstå varför man inte satsar mer på akademiska utbildningar, både landstinget och kommunerna i regionen skriker efter utbildad personal. Vi både vill och kan utbilda fler än vi gör.

Vilken är din styrka?

– Framför allt är det att jag har haft så många positioner på den här akademin. Jag har jobbat som lärare och forskare, som ämnesföreträdare och med ett kollegialt ledarskap. Jag har dessutom varit chef på två olika avdelningar – omvårdnad som gett mig god inblick i sjuksköterske- och specialistutbildningarna samt avdelningen för matte, NO och geografi som har större delen av sina åtaganden mot lärarutbildningarna. Jag kan verksamheten. Jag är lyhörd för vad människor vill och tycker sig kunna och litar på att mina medarbetare är ansvarstagande. En grundpelare i mitt ledarskap är att lyssna och låta personalen visa riktningen. Min uppgift blir att bestämma när två riktningar hamnar i konflikt med varandra eller inte ryms inom de ekonomiska förutsättningarna.

Har du någon svaghet?

– Jag har en svaghet som jag gärna vill se som en styrka. Jag är lite långsam och vill gärna fundera innan jag fattar beslut. Jag vet att ledarskap där man fattar snabba beslut också fungerar men inte för mig. Om jag tänker till ordentligt i förväg behöver jag inte lägga tid på att städa upp eller ändra om jag fattat ett för snabbt och felaktigt beslut. Då kan jag tjäna in den extra tid min långsamhet orsakade.

Vilka utmaningar kan du redan nu se med ditt nya uppdrag?

– Jag är otroligt ödmjuk inför min nya roll och har jobbat nära min företrädare Stina Jeffner och vet vilken oerhörd koll hon haft på i stort sett allt inom akademin. Jag kan se en stor utmaning att hitta mitt sätt att ha den kollen. Jag kommer också att förlita mig på att mina medarbetare har detaljkoll och att jag har en mer övergripande roll. Jag ser fram mot hösten när nästa säsong börjar på allvar!

Text och foto: Tina Sjöström

Publicerad