Många söker ny magisterutbildning vid Högskolan Dalarna

19 apr 2016 08:37
Intresset för att studera på Högskolan Dalarna minskar något. När sista ansökningsdagen passerat hade totalt 23 102 anmälningar till höstens utbildningar kommit in.

De populäraste utbildningarna är precis som tidigare Sjuksköterskeprogrammet och Socionomprogrammet.

– Betydligt fler borde ha en akademisk utbildning eftersom det stärker både studenten själv och samhället. Det är därför negativt att antalet ansökningar minskar men det är en trend som vi tyvärr även ser nationellt, säger Marita Hilliges, rektor vid Högskolan Dalarna.

I fredags var sista chansen att ansöka om plats på höstens högskoleutbildningar. Sammanlagt hade det då kommit in 2 664 anmälningar i förstahand till höstterminens utbildningsprogram vid Högskolan Dalarna. Dessutom tillkommer 13 831 anmälningar som söker fristående kurser i första hand.

De populäraste utbildningarna är precis som tidigare Sjuksköterskeprogrammet och Socionomprogrammet. Ett av Högskolans nya program, Magisterprogrammet i fysioterapi, har redan första året 110 förstahandsanmälningar.

– Vi eftersträvar en hög grad av samverkan mellan högskola, näringsliv och offentlig sektor. Att förstärka och synliggöra detta arbete mer tror jag är viktigt för att fler ska söka sig till oss i framtiden, säger Marita Hilliges, rektor vid Högskolan Dalarna.

Bland de fristående kurserna är Arabiska för nybörjare (15 hp) den mest populära med 234 förstahandssökanden.

I landet som helhet inkom 376 138 anmälningar inför höstterminen 2016. Det är en minskning med drygt 2 procent jämfört med hösten 2015. Minskningen var väntad och beror enligt UHR främst på demografiska förändringar. Sista ansökningsdag var fredag den 15 april. Universitets och Högskolerådet, UHR, kommer nu att granska alla anmälningar. Antagningsbeskeden för det första urvalet beräknas vara klart den 12 juli.

Utbildningar vid Högskolan Dalarna med flest förstahandssökande:

Plats

 

Sökande i första hand

1

Sjuksköterskeprogrammet, 180 hp

275

2

Socionomprogrammet, 210 hp

244

3

Arabiska för nybörjare, 15 hp

234

4

Bygg-CAD, 5 hp

171

5

Svenska som andraspråk, 30 hp

159

6

Film- och TV-produktion, 180 hp

143

7

Medicinsk baskurs – Anatomi och fysiologi, 15 hp

131

8

Personal- och arbetslivsprogram, 180 hp

126

9

Utveckling av e-Tjänster, 180 hp

124

10

Metoder och teorier vid symtom och tecken på hälsa/ohälsa, 30 hp

117

Publicerad