Maria Svedbo Engström tilldelas årets omvårdnadsstipendium

08 apr 2016 12:11
Maria Svedbo Engström, Högskolan Dalarna och doktorand vid Nationella Diabetes Registret, NDR, och Göteborgs universitet, har tilldelats Omvårdnadsstipendium 2016 skriver Svensk förening för sjuksköterskor i diabetesvård i ett pressmeddelande.

Stipendiet på 15 000 kronor får Maria för sitt arbete ”Nationell kartläggning av patientrapporterat utfall i diabetesvården”. 

- Vi har utvecklat en ny patientenkät för Nationella Diabetesregistret, NDR, som tidigare bara haft en pilot. Vi är fortfarande i test- och utvecklingsfas men målet är patienten inför besök med diabetesvården ska kunna besvara enkäten. På sikt ska detta kunna bidra till en förbättrad vård för personer med diabetes, säger Maria.

Att patienterna rapporterar in själva, på vilket sätt blir vården bättre?

-Vi kommer att få en bredare bild och inte bara den mediciniska data utan kommer närmare hela patienten, fortsätter Maria.

SFSD:s prismotiveringen lyder: Genom utarbetande av ett formulär som utgår från personer som lever med diabetes och med deras ord kan diabetesvården i Sverige få en nationell beskrivning av hur vuxna med diabetes mår, och hur de har det med sin diabetes. Därtill ges en bild av hur diabetesvårdens stöd uppfattas och genom detta ge ytterligare en viktig (kanske den viktigaste) dimension till de jämförelser i landet som görs med hjälp av NDR.

Stipendiet delades ut vid en ceremoni under SFSD:s, Svensk Förening för Sjuksköterskor i Diabetesvårds, seminariedagar i Stockholm.

Publicerad