Marknadsekonomi från antiken till framtiden

27 mar 2014 15:37
Jörgen Elbe, lektor i företagsekonomi vid Högskolan Dalarna, är författare till en ny bok som kommer att fungera som litteratur vid kurser i främst företagsekonomi, men också i andra samhällsvetenskapliga utbildningar på universitet och högskolor.

Bostadsmarknad, arbetsmarknad och finansmarknad. Vårt samhälle är uppbyggt av marknader och kanske framstår som självklara inslag i dag, men marknadssamhället har vuxit fram under lång tid. I boken beskrivs den historiska utvecklingen av marknadsekonomin från antiken fram till dagens globala marknadssamhälle. Parallellt med denna beskrivning redogör författaren för de teoretiska idéer om ekonomi och marknader som utvecklats under historiens gång och som påverkat vårt sätt att tänka kring dessa centrala samhälleliga frågor.

Boken kommer att fungera som ett komplement till befintlig litteratur i företagsekonomi genom att den sätter ekonomiska teorier som normalt studeras isolerat eller avgränsat i en vidare samhällelig kontext.

Publicerad