Med stöd av industrin skapar vi attraktiva ingenjörer

22 mar 2016 09:26
Inför nästa läsår kommer våra ingenjörsutbildningar att genomgå en ganska rejäl förändring. Med industrins hjälp har vi kartlagt vilken kompetens som efterfrågas, vi anpassar helt enkelt våra utbildningar efter marknadens behov.

– Våra ingenjörsutbildningar har alltid hållit hög klass och varit konkurrenskraftiga jämfört med andra universitet och högskolor. Det vi framför allt förbättrar är vår profilering och den spetskompetens våra ingenjörer kommer att få. Vårt uppdrag är att förse regionen och landet med den kompetens som efterfrågas, vilket betyder att vi måste förändras i takt med den industriella utvecklingen. Det säger Patrick Kenger som är avdelningschef för Material och teknik.

Vilka program är det som genomgår en förändring?

– Det är ingenjörsprogrammen Maskinteknik och Energiteknik. Maskinteknik kommer att få en tydligare profil mot produktion och konstruktionsutveckling. Det tas fram nya konstruktionsmaterial, ny teknik inom automation och helt nya sätt att utveckla produkter. Mer effektiva cad-system och utvecklade datorstöd. När industrin förändras måste vi haka på och det gör vi nu.

Vilka blir de största nyheterna för ingenjörsprogrammen?

– Det blir en ny kurs i verkstadsautomation. Vi har precis fått hit en ny robot från ABB som ska hjälpa studenterna att förstå komplexiteten i att automatisera en monteringsoperation. Det blir också en ny kurs i produktplattformar och modulisering. Här handlar det om att kunna utveckla små delar av en produkt i olika varianter. Man delar upp en produkt i moduler, utvecklar delarna var för sig och kombinerar ihop dem till olika produktvarianter. Ytterligare en för-ändring är att ellära kommer att ingå. Fler och fler produkter blir av så kallad mekatronisk karaktär, alltså att både mekanik och elektronik kombineras och styrs elektroniskt

Vad kommer studenterna att profilera sig inom efter avslutad utbildning?

– Våra studenter blir specialister i att utveckla och konstruera produkter. Vi kommer att lägga in mer grundläggande kunskaper i materiallära och materialval. Material spås bli en av de sju viktigaste sakerna att utveckla de kommande 30 åren. Under utbildningen ska studenterna få en inblick i hur olika material är uppbyggda, dess egenskaper och struktur. De ska på egen hand kunna göra grundläggande materialval för olika pro-duktdetaljer med tanke på livslängd, hållbarhet och pris. 

Vilken roll spelar samarbetet Högskolan har med industrin?

– Det utökade samarbetet betyder att indu-strin har mer att säga till om när det gäller innehållet i våra ingenjörsutbildningar. Det blir en försäkran att innehållet är aktuellt och passar den allmänna profileringen hos våra regionala industriföretag. Eftersom den efterfrågade kompetensen här liknar nationens behov så kommer våra ingenjörer att passa i de flesta industriföretag i landet. Vi kommer också att införa en kurs som heter industripraktik, det innebär att studenterna kommer att kunna praktisera i ett industriföretag och därmed förbereda sig för arbetslivet. 

Hur ser framtiden ut för blivande ingenjörer?

– I allmänhet får 98 procent av alla ingenjörsutbildade jobb inom det första året efter avslutade studier. Det råder sådan brist på den yrkesgruppen så snart kommer siffran att vara 100 procent. Arbetsförmedlingen har gjort en prognos fram till år 2030 som visar att vi kommer att få svårt att producera så många nya ingenjörer som behövs. Industrin är direkt beroende av studenterna vi utbildar här. Klarar vi inte av att fylla behovet är det många företag som tvingas välja att inte vidareutveckla sig, att lägga ner eller att flytta sin verksamhet. Vi har ett bra tryck på våra ingenjörsutbildningar så vi skulle behöva utöka med ännu fler platser.

Text och foto: Tina Sjöström