Ministern för högre utbildning och forskning besökte Högskolan Dalarna

08 feb 2016 17:00
Måndagen den 8 februari besöktes Högskolan Dalarna av ministern för högre utbildning och forskning Helene Hellmark Knutsson.

Förutom ministern för högre utbildning och forskning deltog Klas-Herman Lundgren, politisk sakkunnnig och Andreas Bokerud, myndighetshandläggare på Universitets- och högskoleenheten vid Utbildningsdepartementet. Högskolan representerades av rektor Marita Hilliges, Högskolestyrelsens ordförande Peter Samuelsson och Studentkårens ordförande Nakheel Sharaya.

Under förmiddagen besökte delegationen Campus Borlänge för att få information om Högskolan Dalarna och en presentation av verksamheten vid miljö-, energi-, skog och byggteknik. Besöket i Borlänge avslutades med ett studiebesök på Teknikdalen.

Eftermiddagen tillbringades på Campus Falun med information om den lokaliseringsutredningen som pågår. Från Borlänge deltog kommunalråd Jan Bohman och kommunalråd Susanne Norberg från Falun.   

Dagen avslutades med presentation av Pedagogiskt Utvecklingscentrum Dalarna (PUD) och NGL-C. 

Publicerad