Mostafa Geha student på Högskolan Dalarna utsedd till årets ledare 2015

18 dec 2015 17:33
Mostafa Geha student på samhällsvetarprogrammet vid Högskolan Dalarna har utsetts till årets ledare 2015 och tagit emot Hedemora Kommuns ledarstipendium.

"Mostafa Geha är en stor drivkraft som genom sitt stora engagemang i Rädda Barnen gör oerhörd nytta när det gäller att hjälpa nyanlända till integration i det svenska samhället. Mostafa skaffar nya mötesplatser för svenska och invandrare och lyfter individens betydelse oavsett etnisk eller religiös tillhörighet" är bildningsstyrelsens motivering för stipendiet.

För tre år och sju månader sedan flyttade Mostafa Geha från Libanon till Sverige och Hedemora. Mostafa är ordförande i Rädda Barnen i Hedemora, samhällsinformatör och samordnare i Hedemora kommun.

Se artikel på dt.se

Publicerad