Multinationell språkkonferens i tre dagar

20 apr 2015 16:27
Vad händer med språket när språkgränserna luckras upp? Just nu arrangerar Högskolan Dalarna konferensen Translanguaging – practices, skills and pedagogy.

Och som namnet antyder är det många språk som surrar i föreläsningssalarna i dagarna. Konferensen pågår mellan den 20-22 april. 

– Translanguaging är ett ganska nytt begrepp inom språkforskningen. Tack vare att människor förflyttar sig så mycket över jorden och i takt med den ökande digitala kommunikationen blir också språkgränserna mer flexibla, säger Åsa Wedin, professor vid Högskolan Dalarna och initiativtagare till konferensen. 

Målet för konferensen är att skapa en mötesplats för forskare inom flerspråkighetsfältet och ett tillfälle för lärare att utöka sin kunskap med den senaste forskningen. 

– Det rörliga samhället vi ser i dag håller på att förändra språket. De traditionella föreställningarna om att svenska är svenska, tyska är tyska eller att kinesiska är kinesiska börjar ifrågasättas.

Åsa Wedin berättar att i dag lever vi i ett mer språkligt varierande samhälle än för bara 30 år sedan. Ungdomar kommunicerar med varandra på flera olika språk, både i klassrummen och på nätet, säger Åsa Wedin.

Ungefär 150 besökare från världens alla hörn finns på plats och dagarna är späckade med föreläsningar och seminarier om flerspråkighet – och mycket av fokus ligger på klassrumsmiljön. 

Elin Holmsten, akademichef för Humaniora och medier, var en av talarna vid invigningen som hölls i det nybyggda biblioteket på campus Falun.

– En konferens för flerspråkighet lämpar sig extra bra hos oss. Trots att vi är ett relativt litet lärosäte har vi många språk i vårt utbildningsutbud. Vi har nu hela elva språk, bland annat japanska, kinesiska, ryska, och portugisiska, sade Elin Holmsten.

Bland föreläsarna återfinns många stora namn inom språkforskningen, bland andra professor Jim Cummins från University of Toronto och professor Angela Creese från University of Birmingham.

Text och bild: Henrik Sjögren

 


Publicerad