Nätbaserad bedömning i fokus

17 okt 2013 15:07
Nätbaserad bedömning diskuterades vid en workshop förra veckan vid Högskolan Dalarna. Ett 50-tal deltagare tog del av forskning och diskussioner om ämnet.

Anna Teledahl
Anna Teledahl, doktorand vid Högskolan Dalarnas forskarskola Teknikburna kunskapsprocesser, var en av föreläsarna.

Stefan Rodheim, tjänstledig chef för NGL-centrum, inledde och berättade om hur det lät när han började undervisa på nätet i början av 2000-talet.

– Grundtonen var att det här kommer aldrig att gå, och att vi måste ta in studenterna till campus för att examinera dem, säger Stefan Rodheim och fortsätter:

– Vi ser i dag att det här är en global rörelse som inte går att stoppa. Då måste vi också titta på bedömningar på nätet, hur gör vi dem på ett bra sätt?

Workshopen var en del av ett NGL-projekt lett av Charlotte Lindgren, lektor i franska vid Högskolan Dalarna.

– Det handlar om att inspireras och att dela erfarenheter och att ta reda på aktuell forskning inom ämnet. När det gäller webbaserad undervisning har vi varit bland de första att börja med det och att reflektera över hur man bäst kan undervisa och examinera nätbaserat, men vi kan inte stanna upp nu, säger Charlotte Lindgren.

Fem föreläsningar

Totalt fem föreläsningar hölls under dagen. En tredjedel av ett drygt 50-tal deltagare kom från externa lärosäten, liksom tre av föreläsarna - Gudrun Ericson, docent i pedagogik vid Göteborgs universitet, Henrik Hegender, lektor i pedagogik vid Linnéuniversitet, Ulrika Tornberg, docent i pedagogik vid Örebro universitet.

Anna Teledahl och Eva Hultin från Högskolan Dalarna föreläste under rubriken bedömning och utvärdering i nätbaserad undervisning – förhoppningar och farhågor. Anna Teledahl lyfte vikten av examinationsformen som en del av lärandet.

– Det vi säger och gör med den examination vi valt är det som kommer att säga studenten mest om hur vi ser på lärande och vad som är viktigt, säger Anna Teledahl som tillhör forskarskolan Teknikburna kunskapsprocesser vid Högskolan Dalarna.

Idéer för utveckling

Hon presenterade bland mycket annat idéer om hur examinationsdelen kan utvecklas för att till exempel få studenter att minnas sina kunskaper bättre och öka inlärningen. Ett exempel på det senare är genom att hålla dubbla prov, där två nästan likadana prov genomförs med några dagars mellanrum. Det andra provet genomförs som en gruppuppgift där studenterna gemensamt får jobba fram ett svar. Att hålla proven tidigare i kursen och låta studenter arbeta med resultaten även efter provet är ett annat exempel på försök att öka inlärningen.

– Det som var intressant med dagen var att man såg att det är mycket viktigt att alltid tänka på examinationen i sig, innan man fokuserar på att det sker online. Beprövade metoder fungerar inte alltid online, men det går att göra de flesta till nätbaserade om man har tid att föra en pedagogisk reflektion, antingen själv eller med sina kollegor, säger Charlotte Lindgren.

Själv skriver hon nu på en handbok om nätbaserad examination, som hon kommer att avsluta under hösten.

Publicerad