Nätstudier möjliggör samverkan mellan lärosäten

16 jan 2013 16:45

Examination på distans
Majoriteten av de programstudenter som examineras i Falun sitter hemma under examinationen och deltar över nätet. Carl-Johan Wihlborg närmast kameran och Fredrik Persson (vid datorn) deltar på plats liksom programansvarige Sten Sundin och kursansvarige Johnny Wingstedt.

Den 16 januari examineras de första studenterna på Musik- och ljuddesignprogrammet vid Högskolan Dalarna. Examinationen sker i Falun, men de flesta av studenterna deltar i redovisningarna hemifrån. Även flera av kurserna under programmets gång har haft andra hem än Falun.

Förstärker utbildningen

Programmet är tämligen unikt i sin samverkansform. Kurserna har, förutom vid Högskolan Dalarna, getts vid både Linnéuniversitetet i Växjö och Mittuniversitetet i Sundsvall. Något som gett studenterna en mer komplett utbildning enligt kursansvarige Johnny Wingstedt, lektor i Ljud- och musikproduktion vid Högskolan Dalarna.

– I exempelvis Sundsvall har man mer tekniskt inriktade kurser än här. Vi har mycket tekniskt kunnande här också, men vi har en ännu starkare vetenskaplig grund tack vare våra kandidatprogram inom Ljud- och musikproduktion. Kombinationen av vetenskapliga och tekniska kurser över lärosätesgränserna ger en väldigt bra och varierad palett som förstärker utbildningen, säger Johnny Wingstedt.

Kan utökas

De avslutande examinationsseminarierna genomförs på det lärosäte där studenten är inskriven. Totalt är det drygt tjugo studenter som examineras, jämnt fördelade på de tre lärosätena. Mittuniversitetet står för den ursprungliga idén till programupplägget. Där har man sedan tidigare goda erfarenheter av samverkansutbildningar på nätet.

Programansvarige Sten Sundin tror att det är en utbildningsform som kan utökas inom medieutbildningarna på Högskolan Dalarna.

– Vi ser goda möjligheter att hitta former för samarbeten mellan distansprogrammet och våra campusprogram, säger han.

Högskolestudier på nätet ökar. Fler än 86 000 studenter läste hela eller delar av sin utbildning över nätet under höstterminen 2011. Nio av tio som läst kurser över nätet är ganska eller mycket nöjda med sin kurs, enligt en nyligen genomförd enkätundersökning som tagits fram av Högskolan Dalarna, Högskolan på Gotland och Mittuniversitetet.

Virtuellt klassrum
Övriga deltagarna sitter i olika delar av landet och deltar över nätet i ett virtuellt klassrum.

Publicerad