Ny energiteknik räddar världen men kan döda företag

14 apr 2016 21:34
1900-talslogiken fungerar inte längre i de traditionella energiföretagen. – Världens elbolag har tusen dagar på sig att ändra sina affärsmodeller om de inte ska slås ut.

Det menade Tomas Kåberger, professor i energi och miljö vid Chalmers, när han föreläste i Borlänge på onsdagen inför ett 50-tal åhörare i Studenternas hus Tenoren.

Tomas Kåbergers seminarium handlade om hur investeringsviljan i energisektorn hastigt håller på att vändas; från konventionella energislag som fossila bränslen och kärnkraft till förnybar energi och energieffektivisering.

Han inledde med att berätta att mänskligheten har känt till att växthusgaser är farliga sedan förra sekelskiftet. I Europa, Eurasien och Nordamerika har vi strävat efter att bromsa CO2-utsläppen i flera årtionden, men när det stora uppvaknandet kom också i Kina hade förhållandena där blivit så plågsamma i många storstäder att kineser som har råd väljer att bosätta sig och sina familjer utomlands. 

För att stimulera utvecklingen av alternativa energikällor har många stater därför valt att subventionera miljövänliga tekniker som sol- och vind.

– När industrin skaffar sig erfarenheter leder det till lägre kostnader, vilket har fått, och kommer att få, långtgående och i vissa avseenden oväntade konsekvenser, menade Tomas Kåberger.

Tyskarna gjorde tekniken tillgänglig

Vindkraften har utvecklats och blivit smartare och billigare att producera: turbinbladen större, vindkraftverken högre och det går att få ut mer el per kvadratkilometer. (Lönsamheten är en annan fråga, menade Tomas som svar på en fråga.)

– I Indien blev vindkraft billigare än kolkraft redan 2013 och i många andra länder ser utvecklingen liknande ut samtidigt som utbyggnadstakten är hög.
På solenergins område har utvecklingen gått ännu snabbare och här har Tyskland varit ett föregångsland.

– Jag vill påstå att tyska hushåll har räddat världens solcellsproduktion och idag kan utbyggnaden ske utan subventioner i många fattiga länder på grund av att tekniken har blivit billig och tillgänglig, till och med i områden där stora delar av befolkningen inte tidigare har haft tillgång till el.

Drastiska konsekvenser för elbolagen
På ett globalt plan har den dynamiska utvecklingen under 2000-talet lett fram till att de traditionella kraftbolagen inte längre åtnjuter samma ekonomiska privilegier som tidigare.

– Idag måste investerarna ta ut riskpremier av kraftbolagen, vilket leder till att de tvingas öka sina priser, vilket i sin tur leder till att allt fler konsumenter väljer att satsa på solenergi, vilket leder till ännu högre riskpremier … Det blir en ond cirkel, menade Tomas.

De senaste årens utveckling har därför också lett till drastiska konsekvenser: Företag som amerikanska Energy Future Holdings gick i konkurs 2014, tyska RWE har drabbats av stora förluster för första gången på 60 år, svenska Vattenfall har skrivit ner värdet på sina tillgångar med 100 miljarder och Eon gjorde nedskrivningar på 70 miljarder för bara några månader sedan.

– Och många kol- och gaskraftverk i Europa och USA har stängt eller lagt i malpåse. 

Smartare eltransporter, bättre batterier
Lagringsproblematiken för sol- och vindkraft håller samtidigt på att överbryggas. Det kommer att hända stora saker framöver, menade Tomas och pekade på utbyggda och smarta kraftförbindelser mellan länder – Kina har en vision om ett globalt elnät – och den kraftfulla utvecklingen på batteriområdet.

– Batterier och solel i fordon gör att oljan riskerar att bli värdelös, och det är positivt. I USA drivs utvecklingen som försvarsforskning

– Irakkriget var i grunden ett krig om olja. President Obama menar att ”så länge Kina satsar allt på sol och vind måste vi också göra det”.

Seminariet arrangerades av Energikompetenscentrum vid Högskolan Dalarna i samarbete med Triple Steelix och High Voltage Valley.


Publicerad