Ny företagsforskarskola kan ge energieffektivare boende

26 feb 2013 08:00

Nu startas en ny länsövergripande företagsforskarskola för resurseffektiva energisystem i byggd miljö (REESBE). Forskarskolan är ett samarbete mellan Högskolorna i Dalarna, Gävle och Mälardalen och ska hjälpa företag och kommunala aktörer inom energi- och byggsektorn till energieffektivare strukturer och implementering av ny teknik.

Forskarskolan finansieras av KK-stiftelsen med cirka 20 miljoner och till lika stor del av de medverkande företagen, samt också av högskolorna.

Underlättar energieffektivitet

Syftet med forskarskolan är att underlätta byggande av energieffektiva system, som både ska ge ett minskat energibehov men också använda till största delen förnybar energi. Doktorander från forskarskolan kommer att placeras på energi- och fastighetsbolag i de tre regionerna och arbeta bland annat för att de ska samverka i ökad grad, men också för att prova nya tekniska lösningar som solvärme och solel.

– Det handlar mycket om att väva ihop olika system och se till så att de fungerar bra tillsammans och att man som aktör inte binder in sig i sitt eget system, säger Ewa Wäckelgård, professor i energi- och miljöteknik vid Högskolan Dalarna. Hon har även utsetts till programdirektör för den nya forskarskolan.

Placeras hos företag

Forskarskolan startade formellt 15 februari och de tolv doktoranderna kommer att starta i september. I höst kommer Högskolan Dalarnas fyra doktorander att placeras hos Borlänge Energi och Tunabyggen, Falu Energi & Vatten, Byggpartner samt hos stockholmsbaserade företaget Climatewell, som har ett långtgående samarbete med Högskolan.

– Doktoranderna kommer att göra energianalyser och se över olika typer av affärsmodeller och implementera nya tekniska lösningar. Vi hoppas hitta bra lösningar som går att sprida till andra regioner, säger Ewa Wäckelgård.

Hoppas på fortsättning

Forskarskolan finansieras av KK-stiftelsen i sex år. Förhoppningen är att företagen och högskolorna efter det haft tillräckligt mycket vinning av projektet och är intresserade av någon form av fortsatt forskarskole-samverkan, något som skett tidigare.

– Högskolan Dalarna har haft en ansedd KKS-finansierad företagsforskarskola inom stålforskning, som numera finansieras av företag. Ambitionen med den här forskarskolan är att det ska leva kvar på samma sätt, säger Ewa Wäckelgård.

Publicerad