Nya forskningscentra ska stödja kunskapsimplementering och vård och omsorg av äldre

09 dec 2013 14:24
I januari invigs två nya forskningscentra i Dalarna. De ska bli plattformar för ett starkare partnerskap mellan akademi och vård och omsorg och stödja forskning riktad mot kunskapsimplementering och äldre. VINNOVA beviljar projektet en miljon kr.

– Den ökande äldre befolkningen är en av de största utmaningarna inom vård och omsorg, och det här är ett välkommet och strategiskt stöd för vår samverkan med regionen kring de två nya forskningscentra som invigs 15 januari, säger Anna Ehrenberg, professor och forskningsledare inom Hälsa och välfärd vid Högskolan Dalarna.

Stärkt samverkan

Målet med projektet som heter "Samverkan forskning-praktik för innovation och kunskapsimplementering inom vård och omsorg" är att stödja forskning och utveckling när det gäller kunskapsimplementering och innovation inom vård och omsorg av äldre. Det ska göras genom stärkt samverkan mellan forskare vid Högskolan Dalarna och verksamma inom Landstinget Dalarna, Region Dalarna, Dalarnas kommuner, privata aktörer inom vård och omsorg och andra akademiska kunskapscentra.

Utveckla mötesplatser

Med gemensamma insatser ska de olika parterna öka nyttan av forskningsbaserad kunskap och stödja en evidensbaserad praktik.

– Med inrättande av två forskningscentra som grund vill vi utveckla mötesplatser och plattformar för samverkan i syfte att stärka partnerskapet mellan akademi och vård och omsorg, säger Anna Ehrenberg.

Projektet förväntas leda till en ökad användning av forskningsresultat inom vård och omsorg, men också att forskningen får ökad relevans genom samverkan mellan akademi och berörda verksamheter.

Publicerad