Nya metoder för plåtklippning minskar spill

27 maj 2013 08:00

Emil Gustafsson har i sitt licentiatarbete studerat klippning av fem till sex millimeter tjock, valsad stålplåt. Klippning av stålplåt genom skjuvning mellan två skär är mycket vanligt under hela processledet från plåtframställning till slutprodukt.

– Metoden har flera fördelar jämfört med andra skärningsmetoder, både i kostnads- och tidshänseende, säger han.

Han samarbetar med SSAB, men är anställd av Högskolan Dalarna i stålindustrins forskarskola.

Experimentell utrustning

Emil Gustafsson har i sitt lic-arbete utvecklat en experimentell sax för labbförsök. Saxen har en integrerad mätutrustning som mäter kraft respektive spalt i klipprocessen med hög noggrannhet. Spalten är måttet på avståndet mellan de båda skären och även små ändringar i spalten leder till stora skillnader i resultat, säger han.

– Det är väldigt viktigt att kunna identifiera hur olika spalter påverkar klippresultatet. Den experimentella utrustningen har lett till att vi nu har en helt annan kontroll över detta.

Kraften i klipprocessen kan till viss del kopplas till geometrin på den klippta materialkanten.

Stor kontroll och hög mätbarhet

I sitt arbete har han även identifierat hur så kallade nedhållare, som håller plåten på plats under klippmomentet, påverkar. Dessa har också en viktig funktion för att resultatet ska bli bra.

Emil har industrin i åtanke i sin forskning och resultaten kan på så sätt få en framtida bäring i stålindustrin.

– Det är viktigt att ha kontroll på alla olika parametrar; små ändringar kan få stora betydelser för resultatet i form av spill och tidsåtgång. Min lic-studie har haft fokus på stor kontroll och hög mätbarhet.

Eva Cederquist

Publicerad