Nya utbildningar vid Högskolan Dalarna hösten 2016

03 mar 2016 19:14
Inför hösten 2016 erbjuder Högskolan Dalarna följande nya utbildningar.

Tränarprogrammet 180 hp

Högskolan Dalarnas tidigare två idrottstränarprogram med inriktningarna mot hälsa och prestation slås nu samman och bildar ett nytt Tränarprogram på 180 hp. I det nya programmet erbjuds studenten att profilera sig mot hälsoinriktad fysisk aktivitet eller tävlingsinriktad idrott. Det unika med Högskolan Dalarnas träningsprogram är de verksamhetsförlagda projekt som genomförs hos exempelvis en idrottsförening eller ett företag i hälso- eller träningsbranschen. Den akademiska världen närmar sig tränarens vardagliga arbete och omsätter de teoretiska kunskaperna i handling.

– Styrkan hos oss är att det är en generell tränarutbildning som samtidigt erbjuder möjlighet till specialisering. Studenterna får inblick i väldigt många olika sporter. Miljön här på Lugnet-området är perfekt eftersom vi har nära till väldigt många idrotter – friidrott, ishockey, skidåkning samt inomhussporter som innebandy, basket och handboll. Man behöver inte vara världsmästare själv inom en sport för att bli en bra tränare, det handlar om att lära sig se rörelsemönster, säger Frej Hallgren, programansvarig för tränarprogrammet.

Bygg och samhällsplanerare 180 hp

Bygg- och samhällsplanerarprogrammet erbjuder grundläggande byggteknik för förståelse av byggnaders och infrastrukturs uppförande och funktion, utvecklingsprocesser för hållbar utveckling i städer och på landsbygd samt samhällsplanering för att analysera, visualisera och åskådliggöra samhällsförhållanden för en bred allmänhet. I programmet ingår också planering, design och gestaltning av den byggda miljön såsom enskilda byggnader, infrastruktur, stadsbyggnad och regional planering. Hållbar utveckling och resurseffektivitet är centrala begrepp i utbildningen.

Ämneslärarprogrammet, Idrott och hälsa (grundskolans årskurs 7-9 och gymnasieskolan)

Att studera till ämneslärare i idrott och hälsa vid Högskolan Dalarna ger bästa tänkbara förutsättningarna. Idrottsmiljön är sedan långt tillbaka mycket livaktig, närheten till Lugnets idrottsanläggning och den forskningen som bedrivs inom ämnet Idrotts och hälsovetenskap och Dala Sports Academy är en naturlig del i miljön.

Magisterprogram för fysioterapeuter

Magisterprogrammet i fysioterapi erbjuder en fördjupning inom områdena fysisk aktivitet och smärta. Dessutom läggs stort fokus på kunskapsöverföring mellan teori och praktik. Studierna kommer till stora delar att kunna bedrivas nätbaserat.

Sedan några år tillbaka har Stockholms län krav på specialistkompetens för privatpraktiserande fysioterapeuter, ett krav som bedöms komma att gälla på fler håll i landet på lite sikt. En magisterexamen gör det även möjligt att söka forskarutbildning.

- Vi är väldigt glada över att det nära samarbete vi haft med både landstinget och representanter från kommunerna i regionen när vi utformat programmets innehåll. På så sätt har vi förhoppningsvis lyckats ringa in de behov verksamheterna har. Vi tror att utbildningen kommer bli eftertraktad, säger Anton Grenholm, Högskolan Dalarna, som samordnat arbetet med det nya programmet.

Masterprogram i Afrikanska studier 120 hp

Masterprogrammet i Afrikanska studier är unikt både i Sverige och internationellt eftersom det är ett mångvetenskapligt samarbetsprojekt för student- och lärarutbyte mellan 25 partneruniversitet i Europa och Afrika. I jämförelse med de få andra program som finns i Europa, där ett fåtal lärare undervisar i alla ämnen och delar av kontinenten Afrika, kännetecknas Afrikanska studier av att en stor del av undervisningen bedrivs av årligen runt 20 regelbundet inkommande gästlärare, internationellt erkända specialister på sina respektive områden och olika delar av Afrika. Studenterna kommer från många olika länder, allt ifrån Ecuador till Pakistan och från Sverige till Sydafrika. Programmet bygger på humaniora med tonvikt på den historiska dimensionen för förståelsen av det nutida Afrika söder om Sahara. Delar av utbildningen kan förläggas vid andra universitet, t.ex. vid Universiteten i Kapstaden i Sydafrika, Perugia i Italien eller Uleåborg i Finland. All undervisning ges på engelska.

Högskolan Dalarna erbjuder sedan tidigare Magisterprogram i Afrikanska studier.

Fortbildning för förskolechefer i pedagogiskt ledarskap 7,5 hp

Högskolan Dalarna har fått i uppdrag av Skolverket att i samarbete med Mälardalens högskola bedriva fortbildning för förskolechefer. Utbildningen ges i tätt samarbete med skolhuvudmän ska ge förskolechefen förutsättningar att utveckla sitt pedagogiska ledarskap inriktat mot en verksamhet som främjar alla barns utveckling och lärande.

- Eftersom konkurrensen var stor så känns det extra stimulerande att vi fick förtroendet. Bland de drygt 20 sökande var det endast sju lärosäten som fick uppdraget, säger Ulf Nytell, utbildningschef.