Nytt fjällcampus på gång

31 jan 2013 12:00

Campus Sälen
Campus Sälen startades i höstas. I vad som tidigare varit våffelstuga mitt i pisten i Sälen finns modern utrustning för att plugga över nätet.
Foto: Stefan Rodheim

Nu kan det nyligen startade Campus Sälen få en granne. Högskolan i norska Hedmark planerar att göra en liknande satsning i skidorten Trysil på andra sidan gränsen. Högskolan Dalarna kommer att samarbeta med det norska lärosätet i projektet.

Sedan ett och ett halvt år driver Högskolan Dalarna ett projekt tillsammans med SITE destination och SkiStar som syftar till att tillgängliggöra studier för säsongsarbetare i fjällområdet Sälen, Idre, Trysil och Engerdal. Säsongsarbetare slipper välja mellan arbete eller studier och företagen i området kan behålla kompetent personal ytterligare en tid.

Då efterfrågan på distanskurser och program i Sälen området varit stor är man nu intresserad att inom SITE området utveckla konceptet och dra igång ett campus på norska sidan.

– Det här kan förhoppningsvis på sikt leda till att studenter som säsongsjobbar i Trysil kan läsa på distans vid Högskolan Dalarna, och de som jobbar i Sälen kan läsa vid Högskolan i Hedmark, säger Helén Holmquist, projektledare Högskolan Dalarna.

Offentliga föreläsningar knyter ihop fjällregionerna

Den grundläggande tanken är att knyta ihop fjällregionerna på båda sidor gränsen mer. Både Campus Sälen och det blivande Campus Trysil är resultatet av ett samarbete mellan högskolor, kommun och näringsliv, där Högskolan Dalarna under hösten bidragit med föreläsningar för myndigheter och näringsliv i fjällregionen. Förhoppningen är att föreläsningarna kan ge verktyg till drivande krafter att göra regionen mer attraktiv även under lågsäsong, samt att behålla kompetensen inom regionen.

– Inom turistämnet på Högskolan Dalarna tittar vi mycket på hållbarhet och hur man kan kombinera miljöfrågor med social hållbarhet, alltså till exempel hur man kan få orten att fungera när det gäller service till allmänheten året runt, säger Susanna Heldt Cassel.

Forskning i Sälen

Exempel på forskningsprojekt med anknytning till fjällnäringen är hur säsongsanställda upplever sitt jobb, hur de ser på Sälen och vad som gör det attraktivt som ort.

– Högskolan Dalarna jobbar fortsatt med forskning och utbildning kring destinationsutveckling och Sälenområdet är ett av de fallstudier vi använder mycket. Förhoppningsvis kommer studenter att kunna läsa turism i Sälen framöver, säger Susanna Heldt Cassel.

Publicerad