Nytt namn och uppdaterat innehåll

03 apr 2016 17:05
Programmet som tidigare gått under namnet Grafisk design kommer att genomgå en omarbetning inför nästa år. Det blir både nytt namn ”Grafisk design för digitala och tryckta media” och uppdaterat innehåll.

– Det här gör vi för att vara ett modernt program som följer samhällsutvecklingen, säger Anna Skogbergs.

Grafisk design har varit ett program på Högskolan Dalarna sedan 1980-talet med två olika inriktningar, teknik och design. Inför läsåret 2016/2017 är det dags för en större uppdatering som också medför en namnändring.

– Vi kommer att få en betydligt starkare inriktning mot informatik och digital publicering, säger Anna Skogbergs som är programansvarig. De senaste åren har programmet blivit mer av ett designprogram och nu ser vi större behov av kurser mot digitala medier. Idag måste en grafiker även kunna jobba mot digital publicering.

Beskriv det nya designprogrammet!

– Alla våra program uppdateras kontinuerligt, så har vi också gjort genom åren när det gäller Grafisk design. Nu känner vi att det är dags för en större omarbetning. Programmet kommer fortfarande att vara en grafisk designutbildning men kommer att byta namn till Grafisk design för digitala och tryckta medier. Utbildningen är på tre år och 180 hp som ger en kandidatexamen. Vi kommer också att hamna under huvudområdet Informatik och därmed närmare den forskning som är relevant för utbildningen, till exempel användbarhet, programspråk och databaser.

Vilka blir de större ändringarna i programmet?

– Grafisk design för digitala och tryckta medier kommer att innehålla fler olika inriktningar som en grafiker kan behöva i sitt framtida yrke. Vi kommer att ha ett spår mot typografi och layout som är inriktat mot reklam och marknadsföring, ett mot foto/bildbehandling, ett mot 3D-visualisering och ett mot digital publicering. Våra studenter ska komma ut på marknaden med nya, fräscha kunskaper – kunskaper som marknaden efterfrågar.

Är det något som är unikt jämfört med andra designprogram?

– Kombinationen mellan digital media och tryckt. Våra studenter lär sig både att skapa och publicera material för digitala publikationer för webb och mobil men även för tryck. Designen ska genomsyra allt, det funkar inte att bara vara duktig på kodning, det ska se snyggt ut också. Det gäller att sprida budskap som är attraktivt med innehåll som efterfrågas. Samtidigt vill jag vara tydlig med att det är ett designprogram som också har ett omfattande tekniskt innehåll, inte ett konstnärligt program.

Är det här ett populärt program?

– Ja, vi har alltid en god tillströmning. Just nu är det ett 40-tal studenter som läser årskurs 1. De kommer från hela landet, några väljer oss för att det är nära hem och några för att det inte är nära hem. Att vi bara har några timmars bilåkning till Sälenfjällen lockar några. De som läser nu har också olika bakgrund när det gäller gymnasieutbildning. Några har läst media, andra teknik, natur eller ekonomi. Några av dem är konstnärliga och några har en mer teknisk natur. Med andra ord en väldigt intressant blandning som skapar dynamik och bra samarbeten.

Hur ser arbetsmarknaden ut?

– Nu när våra studenter kommer att få större digitala kunskaper genom en ökad informatikinriktning tror jag att arbetsmarknaden ökar ännu mer. Nu får de kunskaper som tidigare saknats av bland annat reklambyråer. Beställarkompetensen blir bättre genom ökningen av informatikkunskaper. Studenterna blir också mer attraktiva för webbyråer eftersom de har både kunskaper i programmering och design. Ett viktigt kriterium för oss på Högskolan är att våra studenter ska vara attraktiva på arbetsmarknaden när de tar sin examen. Vi ska inte utbilda mot något som inte ger jobb. Hela samhället blir mer och mer digitalt så jag tror absolut att studenterna som läser Grafisk design för digitala och tryckta medier kommer att ha flera spännande yrken att söka.

Text: Tina Sjöström


Publicerad