Nytt program ger samhällsplanerare med bred kompetens

05 apr 2016 11:16
Ingenjörer kan inte själva bygga vårt moderna samhälle – det krävs bredare kompetenser för att tillgodose alla behov. Därför startar Högskolan Dalarna en tvärvetenskaplig utbildning för bygg- och samhällsplanerare, med start hösten 2016.

– Allt kan inte lösas med teknik. Vi behöver också ta in humaniora, ekonomi och samhällsvetenskap när vi planerar vårt samhälle. Det menar Ingemar Nygren, som är ansvarig för det nya bygg- och samhällsplanerarprogrammet på Högskolan Dalarna. Ingemar Nygren är själv civilingenjör med bakgrund inom byggbranschen. Han vet av egen erfarenhet hur viktigt det är att se tvärvetenskapligt på byggandet, exempelvis när det gäller miljöaspekter.

– Det bästa är en kombination av en metodisk byggtekniker och en analytisk och ifrågasättande samhällsvetare. Personer som har tekniska kunskaper och insikter om hur en byggprocess ser ut och samtidigt ser på saken ur ett samhällsvetenskapligt perspektiv.

Högskolan Dalarnas nya bygg- och samhällsplanerarprogram startar under hösten 2016. Programmet ger grundläggande byggteknisk förståelse och kunskaper för att planera framtida bebyggelse och samhällsutveckling. En viktig utgångspunkt är resurshushållning och hållbar utveckling.

– Jag har själv haft stort fokus på miljö i mitt arbete som byggingenjör. Tyvärr är miljöfrågorna inte alltid så högt prioriterade. Men om man släpper in en tekniskt kunnig kulturgeograf eller samhällsvetare i planeringen tror jag att det blir en annan kravspecifikation i vissa projekt.

Den som söker till bygg- och samhällsplanerarprogram behöver alltså inte ha gått teknisk linje på gymnasiet. Men ett intresse för teknik är förstås en fördel.

– Det är klart att utbildningen har många tekniska delar, men det är inte en ingenjörsutbildning där du måste kunna beräkna och konstruera. Här tänker vi brett i första hand, både vad gäller intaget och utbildningen, säger Ingemar Nygren.

Det byggtekniska innehållet i programmet behandlar hela byggprocessen från idé till förvaltning av färdig byggnad. Byggprocessens olika skeden och aktiviteter ligger till grund för kurser i arkitekturhistoria, materiallära, byggteknik och byggplanering, men även om de lagar och regler som styr byggandet. Parallellt med byggteknik tar studenterna del av kurser som behandlar människors beteende, politik, ekonomi, stadsutveckling, landsbygdsutveckling och transportsystem. Studenterna får också läsa kurser i geografiska informationssystem (GIS), som är ett avancerat verktyg för att skapa och tillgängliggöra information om platsers geografi och dess förutsättningar för vidare samhällsbyggande.

De som går utbildningen får en teknologie kandidatexamen i samhällsbyggnadsteknik och kan se fram emot en ljus arbetsmarknad. Utbildningen ger många olika jobbmöjligheter inom byggande och samhällsplanering, exempelvis myndighetsutövning på kommunal, regional och nationell nivå, eller planerings-, utvecklings- och förvaltande arbete i företag och andra organisationer inom transport, bygg- och fastighetssektorn.
Ingemar Nygren är övertygad om att bygg- och samhällsplanerarprogrammet är en utbildning som behövs.

– Den här typen av breddkompetens, med både tekniskt och samhällsvetenskapligt kunnande, är efterfrågad. Planeringen av vårt moderna samhälle kräver tvärvetenskapliga synsätt.

Publicerad