Ökad global konkurrens ställer krav på företagens positionering och resursanvändning

20 maj 2015 08:00
För bibehållen konkurrenskraft krävs att företagen samordnas och stöds av en anpassad ekonomistyrning.

I avhandlingen "Strategisk utveckling och ekonomistyrning: Ett livscykelperspektiv" visar Klas Sundberg att företags strategier kan utvecklas i cykler och att ekonomistyrningen behöver anpassas till den rådande situationen. 

När företagen växer och når en mognadsfas strävas mot harmoni och standardisering. I denna fas stärks den formella ekonomistyrningen och fokuserar på att företaget ska uppnå ett effektivt stadium. Men strategin kommer så småningom att utmanas genom att omgivningen förändras. Företaget riskerar att komma in i en nedgångsfas.

För att ett företag långsiktigt ska överleva är det viktigt att ekonomistyrningen i nedgångsfasen inte bara fokuserar på kortsiktig lönsamhetskontroll och effektivitetshöjande åtgärder. Den behöver också ge förutsättningar för att finna nya idéer och lösningar i den nya situationen. En sådan ekonomistyrning bygger på sociala mekanismer och benämns informell styrning. Denna typ av styrning är särskilt betydelsefull i övergången mellan olika strategier.

I avhandlingen visas detta genom en modell byggd på tidigare forskning. Modellen illustreras genom en longitudinell fallstudie av det svenskägda företaget Atlas Copco som är verksamt inom kompressorer, vakuumlösningar, gruvmaskiner och industriverktyg. Företaget studeras retrospektivt de senaste tre decennierna fram till 2011 avseende strategisk utveckling och ekonomistyrning. Under denna tidsperiod har Atlas Copco gått igenom tre strategiska utvecklingscykler där ekonomistyrningen haft inverkan i olika faser. I praktiken är dock utvecklingen inte så linjär som tidigare forskning indikerar. Företagets verksamheter utvecklas i olika takt. Det finns också eftersläpningar från tidigare strategier som ledningen behöver hantera samtidigt som nya strategier implementeras. Avhandlingen efterfrågar mer forskning som behandlar denna komplexitet som företagsledare idag står inför.

Klas Sundberg disputerar onsdagen den 20 maj 2015 kl 13.15 i hörsal 2, Ekonomikum vid Uppsala universitet.

Publicerad