Ökat antal sökande till ht15 på Högskolan Dalarna

17 aug 2015 09:50
Högskolan Dalarna har fler sökande till årets hösttermin än vad de hade till höstterminen 2014.

Det framgår i den statistik som Universitets- och högskolerådet, UHR, sammanställde vid sista anmälningsdag. 

Totalt har cirka 25 000 behöriga sökande anmält sig till någon av de kurser och program som ges på Högskolan Dalarna i höst.

– Det är ökning med ungefär 600 personer från höstterminen 2014, säger Sverker Johansson, chef för utbildnings- och forskningskansliet. 

Läs mer på dalademokraten.se

Publicerad