Olof Ekman skulle rädda syndanästet Falun

01 dec 2015 21:03
Falun var vid tiden kring sekelskiftet 1700 en stad som gav stora utmaningar för den som ville etablera kyrkans tro och livsföring. Men något behövde göras med detta framväxande syndanäste.

Uppdraget gick till Olof Ekman – en person som fick förtroendet att bli stadens nya uppbyggande kraft. Om denna person har Urban Claesson, professor vid Högskolan Dalarna, nyligen skrivet en bok. Det firades med boksläpp och föreläsning i biblioteket den 1 december. 

Kris och kristnande – Olof Ekmans kamp för kristendomens återupprättande vid Stora Kopparberget 1689-1713 är titeln på boken. Den behandlar en tid i Faluns historia som enligt författaren är relativt outforskad. Urban Claesson har forskat i källor som få tidigare har tittat i. 

Han berättade hur Falun vid den här tiden skilde sig från övriga Sverige genom det syndiga leverne som hade vuxit fram i takt med gruvindustrins framväxt. Lönearbete var relativt nytt – människor blev fria att använda sina pengar till vad de ville till skillnad mot hur det var på landsbygden där tjänstefolk levde i symbios med sitt herrefolk och där den sociala kontrollen var större. 

Detta främjade ett utsvävande leverne och kyrkan hade stora utmaningar denna tid att stävja detta. Det krävdes krafttag för att komma tillrätta med detta. Det stora gruvraset som inträffade vid denna tid, och som åtföljdes av ytterligare ett mindre ras tog som ett varningens tecken från gud då mirakulöst nog ingen dog i de båda rasen.

Kyrkan rekryterade Olof Ekman, som tidigare hade utmärkt sig med ett reformprogram för kristendomens återupprättande. Urban Claesson berättade att Olof Ekman var en föregångsman inom den pietistiska läran. Ekman betonade den personliga fromheten och inre tro snarare än att strikt följa läran, vilket var något som följde en internationell trend inom kristendomen den här tiden.

Olof Ekman menade att utbildning var en viktig väg till fromhet. Han förespråkade skolgång för alla och att det skulle finnas en skola i varje församling. Därför blev han också något av en föregångsman för det allmänna skolväsendet.

Boksläppet besöktes av närmare 100 personer som efter föreläsningen fick tillfälle att mingla och ställa frågor till författaren.

Text och bild: Henrik Sjögren

 

 

 


Publicerad