Pedagogens agerande är avgörande för hur dialogen förändras när fler barn ansluter

10 okt 2014 14:19
Under fredagen var det dags för Marie F Sjöberg att försvara sin avhandling ”Vad händer med dialogen? En studie av dialogisk interaktion mellan pedagog och barn i förskolan”.

Närmare en halv miljon barn är inskrivna i svensk förskoleverksamhet och antalet barn per pedagog är 5,3. Det är en miljö präglad av kommunikation mellan barn och vuxna. Frågan som pedagogen och forskaren Maria F Sjöberg tacklat är hur dialogen mellan pedagog och barn påverkas när fler barn ansluter till samtalet.

­­– Det är en viktig fråga. Forskningen har redan visat hur betydelsefull relationen mellan pedagoger och barn är för utvecklingen av verksamheten. Finns det en bra relation är ingenting omöjligt. Samtidigt är det många pedagoger som upplever att de inte har tid eller möjlighet att arbeta med, och vårda, relationerna på det sätt som man skulle önska. Man känner inte att man räcker till, säger Maria.

I studien ”Vad händer med dialogen?” belyser Maria pedagogens möjlighet att forma och utvidga dialogen till att inkludera fler barn. Här lyfter hon fram en tydlig fokusering på dialogens innehåll och en följsamhet mellan pedagog och barn, där anslutande barn tar vid i en naturlig turövergångsplats och där pedagogen uppmärksammar och skapar utrymme för det nya barnet att delta i dialogen, som en förutsättningar för ett samtal som inkluderar flera barn.   

­– I min studie har Pedagogens agerande i flera fall visat sig vara avgörande för hur dialogen förändras när fler barn ansluter. Där pedagogen genom att hålla fokus på dialogens innehåll och samtidigt uppmärksamma de anslutande barnens bidrag kan hålla samtalet levande, säger Maria.  

Licentiatuppsatsen har författats inom forskarskolan ”Utforskande lärprocesser och literacy: Förskolebarns lärande i språk, matematik och naturvetenskap” som genomförts i samarbete mellan Stockholms universitet, Uppsala universitet, Umeå universitet och Högskolan Dalarna. 

Publicerad