Pedagogiskt pris till Högskolan Dalarnas informatikämne

05 nov 2015 12:42
Svenska Informationssystem Akademin, SISA, har tilldelat Högskolan Dalarnas informatikämne andra pris för en föredömlig insats inom utbildning på grundläggande, avancerad eller forskarutbildningsnivå 2015 nationellt.

Priset tilldelas Anders Forsman, Ulrika Arthursson Wissa, Leif Åkerblom, Per Eriksson, Pär Douhan, Hans Hernberg, Hans Rosendahl, Bo Sundgren, Roger Nyberg och Anders Avdic för "Flippad informatik - införande och uppföljning av flipped classroom-pedagogik i informatikundervisning".

Prisets motivering: "Initiativtagarna vid Högskolan Dalarna uppvisar en reflekterande och kvalitativ insats som bygger på en pågående "hype" för lärande, som på ett gediget sätt har bedrivits vid lärosätet. Initiativet har en bredd lokalt och en god möjlighet till spridning utanför lärosätets gränser. Ansatsen kombinerar bland annat resurseffektivitet och lärandefokus på ett tilltalande sätt samt har en tydligt forskningsanknytning. Kreativitet, systematik och ämnestypiska inslag tillsammans med sin föredömlighet är ingredienser i detta initiativ som gör att det sammantaget erhåller en andraplats i SISAs pedagogiska pris 2015."

Publicerad