Personal och studenter från Högskolan Dalarna på nätverksträff i Manchester

23 feb 2016 13:30
Studenter och personal från Högskolan Dalarna har besökt Manchester Metropolitan University (MMU) för att delta i ett nätverksmöte inom International Tourism Master Network (ITMN).

Högskolans studenter Natalyia Nebrat och Eduardo Guzman från magisterprogrammet Tourism Destination Development presenterade sina planerade examensarbeten och forskningsprojekt samt deltog i föreläsningar som hölls av professorer från MMU och Lancashire University. Vid besöket representerades även Högskolan Dalarna av Albina Pashkevich, universitetslektor i kulturgeografi och Susanne Corrigox, internationaliseringssamordnare.

- Resan breddade min kunskap inom turistområdet. Jag fick också värdefull feedback angående min planerade avhandling. Denna typ av resor uppmuntrar till utveckling, både akademiskt och personligt, säger Eduardo Guzman, en av Högskolan Dalarnas studenter som deltog på resan. 

- Jag fick möjligheten att etablera värdefulla nätverk med studenter från Events Management Program vid MMU. Alla studenter vi träffade var från olika länder och alla hade alla unika erfarenheter att dela, berättar Nataliya Nebrat, student vid Högskolan Dalarna.

International Tourism Master Network (ITMN) är ett nätverk som består av turismutbildningar vid ett tiotal lärosäten i Frankrike, Portugal, Finland, Italien, Spanien, Nederländerna och Storbritannien.

Publicerad